OBSAH

(1) A1A00 - Obecně (28.07.2007)
(2) A1A01 - Zadávání údajů (20.08.2008)
(3) A1A02 - Stažení update-u z internetu (13.10.2006)
(4) A1A03 - Oprava editovacího formuláře (13.10.2006)
(5) A1A04 - Přepínání mezi jednotlivými aplikacemi (04.03.2008)
(6) A1A05 - Nastavení vlastností tabulky (18.09.2007)
(7) A1A06 - Nastavení vlastností tabulky II (13.10.2006)
(8) A1B01 - Nastavení číselných řad (05.02.2007)
(9) A1B02 - Přednastavení výchozích hodnot (17.11.2007)
(10) A1C01 - Oprava chyb v datech apod.- Jednuduše za použití internetu (04.03.2008)
(11) A1C02 - Souborový systém (20.12.2008)
(12) A1C03 - Nastavení tiskových sestav A (16.06.2007)
(13) A1C04 - Nastavení tiskových sestav B (16.06.2007)
(14) A1C05 - Pořízení řádků jakéhokoli dokladu - základní informace (16.06.2007)
(15) A1C06 - Info (31.12.2007)
(16) A1D01 - MSDE (31.08.2009)
(17) A1D02 - Překlopení na MSDE (31.08.2009)
(18) A1M01 - Popis menu (27.08.2007)
(19) A1M02 - MENU CTRL F1 z SQL query (27.08.2007)
(20) A1M03 - MENU CTRL F1 z SQL query č2 (27.08.2007)
(21) A1M04 - MENU CTRL F1 z prohlížeče nebo formuláře (27.08.2007)
(22) A1M05 - MENU CTRL F1 z prohlížeče nebo formuláře č2 (27.08.2007)
(23) A1M06 - MENU CTRL F1 z jakéhokoliv menu (27.08.2007)
(24) A1P01 - Programování (01.11.2009)
(25) A1U02 - Rozdíly oproti horrywin (17.11.2007)
(26) A1U03 - Vysvětlení některých pojmů a zkratek (15.09.2008)
(27) A1X01 - Udržba databáze (28.07.2007)
(28) A1X02 - Specialitky (31.12.2007)
(29) A1X03 - Přechod na nový rok (25.11.2007)
(30) A1X04 - Tisky přes Internet explorer (19.01.2007)
(31) A1X06 - Jak zmenit poradi udaju v editovacim formulari ? (12.02.2007)
(32) A1X07 - Firebird (05.05.2007)
(33) A1X08 - Seznam opravených sloupců (24.06.2007)
(34) A1X09 - Přenosy dat (15.09.2008)
(35) A1X11 - Rady tipy triky (26.10.2008)
      A1A00 - Obecně
První písmeno u ID kapitol
A - obecny popis
S - sklad
O,X - ostatní
Z - zvířata

Info pod kapitolou
Z zápis - datum
O oprava - datum
+ oprava - hostname počítače
Z 20.08.2006 O 20.08.2006 pejskovo
Z 13.10.2006 O 28.07.2007 SISATYKULATY
      A1A01 - Zadávání údajů
Datum
ALT+šipky doleva doprava posouvají datum o jeden den
lze zadat pomocí lomítka (den/měsíc nebo den/měsíc/rok) :
1/5 1/5/2006 1/5/6 01/05/06 apod
nebo pomlčky (rok-měsíc-den)
2005-5-1
nebo bez oddělovačů na 4,6 nebo 8 cifer,
přičemž den a měsíc musí být na dvě cifry s případnou nulou na začátku
0105
010505
01052005
14111916
atd

(pokud zadáte třicátého prvého dubna, program si to upraví na třicátého dubna, podle počtu dnů v měsíci)

speciální znaky, vhodné při zadávání od do ve výstupních sestavách, možno nastavit natrvalo přes F6
d - dnešní datum systémové
dd - dnešní datum účetní
m - začátek účetního měsíce
mm - konec účetního měsíce
r - začátek účetního roku
rr - konec účetního roku
c - začátek účetního čtvtletí
cc - konec účetního čtvtletí
p - začátek pro počáteční stavy - 1903-01-01
pp - konec pro počáteční stavy - 31/12 předchozího roku
im - aktualní účetní měsíc, pouze číslo, nikoli datum

Čas
se zadává s oddělovačem čárkou, tečkou nebo dvojtečkou, hodiny a minuty
3:00 5,25 atd

V tomto programu se nazadává ANO NE, ale 0 nebo 1
0 = Ne
1 = Ano

Pokud je v sestave moznost omezit udaj od do
a vy potrebujete do obou kolonek zadat stejnou hodnotu (od = do)
staci tuto hodnotu zadat pouze do policka "od" a policko do ponechate prazdne
u čísel - zadám-li od 0 do 0 program to bere jako bych nic nezadal
chci-li vypsat pouze věty s danou hodnotou 0 zadám speciální fintu 0+0 (od 0+0 do 0+0)

Pokud je údaj odkazem na jinou tabulku lze použit hvězdičku
Napřiklad, když dám do klíče adresy *KAREL,
tak program hledá všechny karly v adresáři a když najde jednoho
načte ho do dokladu, jinak se zjeví seznam všech adres, které mají v názvu KAREL

Čísla
ALT+šipky doleva doprava posouvají číslo o hodnotu jedna

Minikalkulačka
do číselných údajů lze psát jednoduché aritmetické výrazy
např. 31*26, 7/4, 2-5012 apod
program okamžitě přepočte a do databáze zapíše až výsledek.
(pozn. Dokonce lze použít např. i abs(3-7), ovšem čárky se konvertují na tečky,
takže nelze používat úplně všechny funkce.)
Z 24.08.2005 O 20.08.2008 SISATYKULATY
      A1A02 - Stažení update-u z internetu
CTRL + F1 - servis obecný - download a import scriptu
Zadate heslo - Heslo vám prozradí velký vezír.
Pak se stahne z internetu konkrétní opravný balíček a
po restartu programu začne normálně fungovat.
Test funkčnosti : Heslo test1 nainstaluje do eftools soubor vajicko.txt
Z 22.08.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      A1A03 - Oprava editovacího formuláře
Ve vlastnostech si stoupnu na řádek EF a dám CTRL+A, Edituj sestavu, F1, G, Total header
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      A1A04 - Přepínání mezi jednotlivými aplikacemi
V hlavním menu stisknu CTRL + F1 , C Vyberu si ze seznamu aplikaci, program si do CFG zapíše aktuální aplikaci a zrestartuje se.
Z O 04.03.2008 DUCHODSERVER
      A1A05 - Nastavení vlastností tabulky
Když stojím v prohlížeči, zmáčknu CTRL + F1, V.
Objeví se seznam vlastností pro aktivní tabulku
Typy :
PRO - prohlížeč
EF - editovací formulář
PF - tiskový formulář po uložení dokladu
DV - definovaný výpis
PV - programátorský výpis

Je aktivní -
0 - neaktivní
1 - aktivní
(u Typu PF)
1 - tiskne se ihned po uložení
2 - po uložení se zeptá zda tisknout
3,4 - jako 2, ale objeví se v novém okně vždy, až když se zavře předchozí okno

SortOrder urcuje poradi zobrazeni tiskovych formularu PF od nejvyssi po nejnizsi
Z 24.07.2005 O 18.09.2007 SISATYKULATY
      A1A06 - Nastavení vlastností tabulky II
Když stojím ve vlastnostech tabulky na kterémkoli řádku stisknu CTRL+A
Spustím 1 Edituj sestavu
Tím se dostanu do Universálního EDITORU

KLAVESY
F1 - menu
F4 - editace údajů pro select
PTM - pravé tlačítko myši

KLAVESY v editaci údajů pro select
F1 - menu
šipky - pohyb
Home - skočí nahoru
End - skočí dolu

KLAVESY v editaci údajů NAHORE
Mezerník - přidá údaj dolů
insert - vnoří se do referenční tabulky
backspace - skočí zpět na hlavní tabulku

KLAVESY v editaci údajů DOLE
Enter - otevře formulář s detaily
delete - smaže údaj a uloží ho do paměti
insert - vloží údaj z paměti na aktivní posici
Z 01.07.2006 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      A1B01 - Nastavení číselných řad
Když stojím v prohlížeči, zmáčknu CTRL + F1, C.
Objeví se seznam číselných řad pro aktivní tabulku

Ciselne rady
Promenna predpona urcuje masku
Napriklad Y3Y4D4 vezme treti a ctvrou cifru z roku a zato prijde poradi
dokladu na 4 napr 070001 atd.

Promenna
SortOrder urcuje poradi zobrazeni ciselnych rad od nejvyssi po nejnizsi
Z 24.07.2005 O 05.02.2007 cervenylisejnik
      A1B02 - Přednastavení výchozích hodnot
Když stojím na daném údaji, zmáčknu
ALT+F1 - objeví se menu, zde mohu zadat buď nastavení pro jednu číselnou řadu nebo pro všechny
Způsob inicializace - funguje zatím pouze 2-pevný
naposled použitá hodnota lze aplikovat pouze na všechny číselné řady :
pravým tlačítkem myši - ostatní - Přednabízet naposledy použitou hodnotu
0 - NE, 1 - Ano

Maska se zadává např. XX-XXXXXX , kde X doplní nulu místo mezery
Masku smíte aplikovat pouze na textová data, ale ne na číslo dokladu, to se nabízi dle číselné řady
Z 17.11.2007 O 17.11.2007 mkrvovyvevoda
      A1C01 - Oprava chyb v datech apod.- Jednuduše za použití internetu
Pokud v programu něco nefunguje, může uživatel použít volbu
A 1 Obecné / C 1 Základní / N 6 Záloha e-mailem
nebo
A 1 Vstup / C 1 Základní / N 6 Záloha e-mailem

která zabalí data a pošle je na náš e-mail efhorry@seznam.cz.
uživatel může do mailu připsat informace o jakou chybu se jedná a pod.
Pokud uživatel nemá nastaven e-mail v outlook expressu, může si mail uložit na disk
pomocí volby
soubor / uložit jako
a tento soubor připojit jako přílohu ve svém mail klientovi
Soubor by měl mít příponu eml.

Pokud má uživatel novější verzi outlook expressu, muže se stát, že mejl nelze odeslat
v tom případě dáme tlačítko přeposlat a ručně vyplníme adresu efhorry@seznam.cz.

POZOR ! častou chybou uživatele je že pošle mejl bez přílohy,
proto si raději zkontrolujte odeslanou poštu, zda odeslaný mejl obsahuje přílohu

Po zjištění problému bude uživateli zaslán popis jak problém odstranit
nebo mu bude přiděleno heslo pro stažení opravného balíčku,
který lze stáhnout pomocí volby

A 1 Obecné / C 1 Základní / N 7 Download a import scriptů
nebo
A 1 Vstup / C 1 Základní / N 7 Download a import scriptů

hesla mivaji vetsinou nasledujici tvar
jmeno firmy malymi pismenky + poradi
napr
eurotel4

Z 16.06.2007 O 04.03.2008 SISATYMIC
      A1C02 - Souborový systém
adresáře
ag_ucto - obsahuje hlavní zdrojové kódy
dataef - obsahuje editační dialogy a nastavení prohlížečů
datau - obsahuje uživatelská data, konfigurace, zalohy a dočasné soubory

Podadresare
EF_ACC_STA - ucetnictvi
mo_Bookkeeping - ucetnictvi
EF_ACC_VOU - ucetnictvi + sklady
EF_AGRO_VOU - hnojeni, postriky, pozemky atd
EF_DODU - domov duchodcu
EF_HRO_VOU - hroby
libs - knihovny
EF_GEN_COD - knihovny
LI_GEN_TAB - knihovny
LI_WIZ_TAB - knihovny
EF_PUDA_VOU - evidence pudy, parcely
EF_SAL_VOU - mzdy
EF_STO_COD - ciselniky skladu
EF_TRA_VOU - doprava, putovky, zelena nafta
EF_VYROBA - sklad trubek
EF_WEB_ART - zakazkovy software
EF_ZOO - zvirata a im
lexs - slovniky
tknot - tknotepad
zip - 7zip
Z 16.06.2007 O 20.12.2008 SISATYKULATY
      A1C03 - Nastavení tiskových sestav A
Pokud vsoupíte z menu do tiskove sestavy, která má nějaké omezení
Máte dole k dispozici klávesu F5 a F6

F6 - výchozí hodnoty
- nastavím si hodnoty abych je nemusel vždy Ťukat, ale pozor - musím zadat i mezery před údajem,
pokud je zarovnán do prava

F5 - parametry tisku

Záhlaví sestavy
- tímto lze změnit text záhlaví sestavy, pokud chcete jiný než se objevuje standardně

Výstup 0-HTML 1-PDF 2-TXT
- tisk se provádí obvykle do HTML a prohlíží se a tiskne pomocí Internet Exploreru
tisk do pdf je trochu pomalejší a prohlíží se a tiskne pomocí Acrobat Reader-u
TXT je někdy vhodný pro jehličkové tiskárny

PDF Orientation
L - landscape = krajina
P - portrait = portrét

PDF Step
- výška řádku v bodech
výchozí hodnota obvzkle 3, bere se z volby
A 1 Vstup / C 2 Nastavení / N 1 Nastavení aplikace 1

PDF Color
- pozadí lze zadat např #faa9da RGB=RedGreenBlue (fa - červená, a9 - zelená, da - modrá)

PDF Font Size
- velikost fontu, výchozí hodnota je 5

Info 1..5
když zadám, tak se vypíše na konci sestavy
Z 16.06.2007 O 16.06.2007 SISATYMIC
      A1C04 - Nastavení tiskových sestav B
nbsp místo mezer
- pokud mám v html mezeru, tak se text může automaticky zalomit do více řádků
zadám-li hodnotu 1, tak se nezalamuje, ale tabulky se mohou rozšířít za pravý okraj strany a při tisku oříznout

HTML Font Size
-velikost fontu

HTML Řádků na stránku
-počet řádků na stránku

Schovat sloupce (např: 7 9)
-zadávají se čísla pořadí za sebou oddělena mezerou, tyto sloupce pak v sestavě neuvidím

Šířky sloupců
-zadávají se čísla určující šířku sloupců v pixlech za sebou oddělena mezerou
např 100 100 100 200
pokud délka dohromady přesáhne šírku stránky, zmenší se poměrem
pokud délka dohromady nedosáhne šírky stránky, nebude výpis roztáhlý přes celou šířku strany,
pokud ovšem tabulku neroztáhne nějaký delší text

TXT Condens
- na jehličkové tiskárně zmenší písmo

TXT Znaků na rádku
TXT Řádků na stránku
- pouze pro jehličkové tiskárny

Víceroční rok od
Víceroční rok do
-pokud byla sestava naprogramovaná od června 2007, tak lze tuto sestavu vypsat přes více let

Vypustit nulové řádky
Vypustit záporné řádky
Vypustit kladné řádky
-vyhodnotí číselné sloupce a případně potlačí výpis určitých řádků

Číselné sloupce
-pozor komplikovaná - lze vyjmenovat číselné sloupce
zadám-li "ixMOValue ixSaleValue" tak se nulovost bude porovávat pouze dle těchto sloupců

Vypustit hlavičky a patičky
- vhodné pouze pokud chci nějaký výpis převést do excelu

Tiskni pouze součty
- ...

Select substituce
- do tabulky ZEZVODMIR01 se přesune tabulka ZEZVOD před výpočtem odpisu
zadám-li např. "ZEZVOD ZEZVODMIR01", vypíše mi poslední stav před tímto výpočtem,
abych si mohl porovnat rozdíly v odpisech
Z 16.06.2007 O 16.06.2007 SISATYMIC
      A1C05 - Pořízení řádků jakéhokoli dokladu - základní informace
řádky dokladu se zapisují v okamžiku kdy přechazím např. šipkou dolů na nový řádek
Pokud nakonec dám v dokladu odejít bez uložení, tak řádky už zůstanou.
Pokud chci, musím je smazat individuálně, nebo klavesou F1 v hlavičce dokladu,
nebo výmazem dokladu

Má-li doklad hodně řádků, mohu zmáčknout ALT F5, tím schovám všechny řádky a mohu pořizovat nové
Klávesou F5 pak znovu zobrazím i skryté řádky

Pokud dám v řádcích omezení, např klávesou F8, tak se mi zobrazi jen vybrané řádky
ale uloženy zůstávaji i ty skryté
Z 16.06.2007 O 16.06.2007 SISATYMIC
      A1C06 - Info
Zálohu lze provést také ve volbě
A 6 Servis / C 2 Nastavení / N g Spustit export
vyberte "Všechna data V2"
a spustíte OK nebo F2
Program zazálohuje data na disk, zabalí je
a připraví odeslání mejlu pomocí outlook expressu
Mejl nemusíte posílat, ale můžete si ho pomocí volby soubor/uložit jako
uložit třeba na flashdisk

Seznamy dokladů jsou většinou řazeny od nejvyššího (=nejnovějšího dokladu)
takže na začátku vidím posledně přidané doklady
Toto lze samozřejmě změnit v nastavení prohlížeče

Chcete-li zrušit číslování zakázek adres apod.
je nejjednodušší smazat v dané číselné řadě předponu
Z 30.12.2007 O 31.12.2007 mkrvovyvevoda
      A1D01 - MSDE
Pokud nefunguje MSDE v siti

zkontrolujte nastavení protokolu utilitou cliconfg
zkontrolujte nastavení svrnetcn

some info
http://blog.sqlauthority.com/2008/08/09/sql-server-fix-error-1326-cannot-connect-to-database-server-error-40-could-not-open-a-connection-to-sql-server/

Z 24.09.2008 O 31.08.2009 hazardmachine01
      A1D02 - Překlopení na MSDE
ve volbě
A 3 Servis / C 1 Základní / N b Info
se podívejte co máte v políčku hostname

ve volbě
A 3 Servis / C 2 Nastavení / N 2 Obecné nastavení 2
nastavíme například
ID Databáze : PLZENSKYPRAZDROJ
SQL Server : např. jméno serveru - viz hostname
SysDB : MSDE
_LX_SQLDataDir : C:\\efcd\\msdedata

pak dáme v hlavním menu
CTRL F1 / 1 SQL query / F1 / v TRY TO CREATE DATABASE

program založí msde databázi na aktuální rok
na další rok už se založí při přechodu na nový rok

pak provedeme restart aplikace
CTRL F1 / 5 Special / 1 restart aplikace

pak načteme data z txt zálohy
CTRL F1 / 1 SQL query / F1 / 4 Dir restore
Z 02.09.2007 O 31.08.2009 hazardmachine01
      A1M01 - Popis menu
Do následujících menu bežný uživatel nechodí, a když, tak si raději nejprve udělá zálohu dat
protože neodborné použití může vést ke krachu programu
Pokud si to chcete vyzkoušet , nainstalujte si na oddělěný počitač demoverzi a zkoušejte to na ní.
Z 27.08.2007 O 27.08.2007 SISATYKULATY
      A1M02 - MENU CTRL F1 z SQL query
1 Restru - Kontrola tabulek
- provede kontrolu tabulek a upraví struktury tak aby s nimi aktuální verze programu mohla pracovat
to znamená založí nové tabulky a přídá nové sloupce
2 Backup
- provede zálohu dat
3 Restore
4 Dir Restore D:/0nix/eftools/datau/BACKUPS/2007/DEMEAU main doc/20070817-143215_SCOMLB
- provede obnovu dat, vyberete si jeden soubor z disku a program načte všechny tabulky ktere najde v daném adresáři
ty tabulky co tam nenajde nechá s původními daty
5 One file Restore D:/0nix/eftools/datau/BACKUPS/2007/DEMEAU main doc/20070817-143215_SCOMLB
- provede obnovu dat, vyberete si jeden soubor a obnoví se pouze jeden soubor
6 One file Restore WITHOUT DELETE D:/0nix/eftools/datau/BACKUPS/2007/DEMEAU main doc/20070817-143215_SCOMLB
- jako 5, ale nevymaže obsah tabulky, pouze přidá věty
7 Connections
- seznam connections slouží pro práci s daty z jiných databází, vetšinou odbc
8 Tables
- seznam tabulek aktuální pro connection
9 Otevři soubor
a Ulož soubor
b Dir Restore UNPACK
c Eval
- spustí tcl kod , ktery je prave v okne
d _LX_TKNotepat
e _LX_TKNotepat sources
f _LX_TKNotepat sources
- zde se editují connections
g Backup by agenda
h ctrl+h Show sql history 0
- ukáže historii, pozor defaultně je v dočasné instalaci pouze poslední příkaz,
je možno zapnout kompletní historii, ta ale zaplní pamět
i ctrl+e erase sql history
j Show insert history
- ukáže historii - pouze inserty
k Show command history
l Show db error history
m Show command history 2
Z 27.08.2007 O 27.08.2007 SISATYKULATY
      A1M03 - MENU CTRL F1 z SQL query č2
n _LX_LibrarySetup
o Dir Restore D:/.delete/200
- o až q je stejné jako 4 až 6
p One file Restore D:/.delete/200
q One file Restore WITHOUT DELETE D:/.delete/200
r Stahni jednu Replikaci
s Shut down
- ukončí replikace, chvíli to trvá
t Restart aplikace
u Stahuj Replikace cyklicky
v TRY TO CREATE DATABASE
- vytvoří MSDE databázi
w TRY TO ATTACH DATABASE
- provede attach MSDE databáze, to znamená že MDF a LDF už musí existovat
x CFG Restore
- obnova CFG souboru, pouze ho překopíruje ze zálohy na dané místo a zrestartuje program
Z 27.08.2007 O 27.08.2007 SISATYKULATY
      A1M04 - MENU CTRL F1 z prohlížeče nebo formuláře
1 Sloupec pryč
- aktivní sloupec vyhodí z prohlížeče
2 Protokol pryč
- protokol vyhodí z prohlížeče
3 Náhled
- jednoduchý export do exploreru nebo excelu
4 SQL Kouzelník
- vytvoří různé pomocné sql příkazy, poslední z nich je vlastní select z daného prohlížeče
5 Update F0
- do aktivního sloupce zapíše konstantní hodnotu, pouze do vybraných řádků,
ale pokud je výběr na sloupce z jiné než hlavní tabulky, zahlási chybu a neudělá nic
pro takové případy musíte použít sql
6 Super trim
7 Záloha CGEAB0
- rychlá záloha jedné tabulky
8 Vlastnosti tabulky CGEAB0
- nastavení vlastností - tj. prohlížeče, editovací formuláře, a tiskové formuláře
9 Číselné řady CGEAB0
- nastavení Číselných řad
a Edit AUTOMAT
- edituje aktuální větu - všechny její údaje ve formulářovém zobrazení
b Návrh prohlížeče
- edituje aktuální prohlížeč
c Edit AUTOMAT - bez přepočtu
- jako a , ale neprovádí přepočty po změně jednotlivých údajů
d Edituj poslední formulář
- edituje aktuální formulář
e Uložit jako výchozí CGEAB0-crADR
- pokud vyberu prohlížeč, mohu ho tímhle nastavit jako výchozí
f Kopírovat
- pouze ve formuláři, přetáhne data z jiné věty, ale zachová klíč
Z 27.08.2007 O 27.08.2007 SISATYKULATY
      A1M05 - MENU CTRL F1 z prohlížeče nebo formuláře č2
g ../datau/EF_GEN_COD/sw_CGEAB0.tcl
- g až i edituje zdrojáky k dané tabulce
h EF_GEN_COD/sw_CGEAB0.tcl
i EF_GEN_COD/sw_CGEAB0.tfo
j LI_WIZ_TAB/dbdef.tcl
- edituje definice tabulek
k libs/vzordbfunc.txt
- vzory pro programátory
l SQL - updatace
- vytvoří script pro update daného sloupce u všech aktuálních vět
m _LX_MenuOstatni
n Nastavení účetního období
o Instalace
p Výmaz všech vět
- vytvoří script pro Výmaz všech vět jedním příkazem a když dám RUN SQL, tak ho i spustí
q Ukaž všechny sloupce
-v prohlížeči zobrazí jednoduše všechny sloupce dané tabulky
r SQL Kouzelník Porovnej roky
s SQL Kouzelník Porovnej roky dle sloupce
t _LX_GrBackup grql.win1080 D:/0nix/eftools/datau/dataclipboard.txt
- obsah prohlížeče zobrazí v notepadu
u Super Menu
v Edit Memo
- edituje memo v notepadu
w SQL - insertace
- vytvoří script insert všech vět
x Dva sloupce stejné (po ctrl c)
y Dva sloupce různé
z SQL - deletace
- vytvoří script pro Výmaz všech vět jednu po druhé a když dám ano, tak ho i spustí
C 1 Library Záloha CGEAB0
C 2 Library _LX_Restore CGEAB0
C 3 Testovací prohlížeč CGEAB0
- vnoří se do jiného prohlížeče, který slouží jako testovací, tam si mohu dělat testovací prohlížeče,
které nechci bežně používat
C 4 SQL - distinktizace
- povyhazuje duplicitní věty, nafunguje u souborů s položkou memo
C 5 Temp Záloha CGEAB0
- pomocná txt záloha
C 6 Temp _LX_Restore CGEAB0
- obnova z pomocné txt zálohy
C 7 Sloupec na začátek
- přesune sloupec na první místo v prohlížeči
C 8 Export dokumentů
- export aktivních dokumentů z prohlížeče
C 9 libs/inter/data/CGEAB0/ixAddrID.txt
C a DB záloha CGEAB0
- pomocná záloha do temp tabulky
C b DB obnova CGEAB0
- obnova pomocné zálohy z temp tabulky
Z 27.08.2007 O 27.08.2007 SISATYKULATY
      A1M06 - MENU CTRL F1 z jakéhokoliv menu
1 SQL query
- vyvolá sql query, kde mohu spouštět sql příkazy, dělat zálohu a obnovu dat atd
2 Nastavení účetního období
3 _LX_OtherMenu
4 _LX_Reindexation
5 Special
- zde se mohu přepnout do jiného hlavního menu, např domov důchodců, zvířata atd
a mohu udělat restart aplikace
6 Importy
7 Nastavení aplikace
8 Servis obecný
9 Sestava do excelu
- poslední sestava kterou jsem viděl se mi otevře místo v exploreru v excelu
a Edit libs/ixFormSetup.act
- a až l slouží k editaci naposled volaných scriptů
b Ed 2 libs/ixFormSetup.act
c Edit libs/ixAppSetupStd.act
d Ed 2 libs/ixAppSetupStd.act
e Edit libs/menuf10.act
f Ed 2 libs/menuf10.act
g Edit libs/menuf10b.act
h Ed 2 libs/menuf10b.act
i Edit EF_ACC_VOU/EF_acc_vouv2.act
j Ed 2 EF_ACC_VOU/EF_acc_vouv2.act
k Edit
l Ed 2
m libs/vzordbfunc.txt
- nápověda k programování - ukázky
n R codvyp.act
- n až p slouží k editaci naposled volaných sestav
o R restruoveryears.act
p R codvyp.act
q S codvyp.act
- q až s slouží k editaci SCRIPTU naposled volaných sestav
r S restruoveryears.act
s S codvyp.act
t OS codvyp.act
- q až s slouží k RENOVACI SCRIPTU naposled volaných sestav
u OS restruoveryears.act
v OS codvyp.act
w Se codvyp.act
- q až s slouží k nastavení naposled volaných sestav , protože ty co nemají okno s omezením od do nelze
za normalních podmínek nastavit pomocí F5
x Se restruoveryears.act
y Se codvyp.act
z Celé menu
- objeví se komplet menu i s vypnutými moduly
Z 27.08.2007 O 27.08.2007 SISATYKULATY
      A1P01 - Programování
uzivatelske funkce pro tabulky maji následující tvar
UC_DbID_Procedura
názvy jsou stejné jako programátorské , předpona je UC misto SC

UC_DbID_OnGetMenu - definuje menu vyvolané klávesou F1
UC_DbID_OnNFBeforeSave - kod, který se volá před uložením dokladu klávesou F2
UC_DbID_OnPrepNewDoc - kod, který se volá při přidání nové věty pomocí klávesy Insert
UC_DbID_OnNFValidRow - kod, který kontroluje správnost zadání dat před uložením,
pomocí příkazu
set ::GrData($GrID,RetVal) 0
lze zápis zakázat
UC_DbID_OnNFCanDelete - kod, který kontroluje, zda je možno větu smazat, zákaz viz UC_DbID_OnNFValidRow
UC_DbID_OnNFFieldColor - kod, který definuje barvy pro jednotlivé řádky a sloupce v prohlížeči
UC_DbID_OnAbandon - kod, který se volá při zrušení zápisu /Odejít bez zápisu - ANO/
UC_DbID_OnNFBeforeDelete - kod, který se volá před vymazánim řádku
UC_DbID_OnNFFinishEdit - kod, který se volá po zadání údaje /např. po odklepnutí klávesou enter/
UC_DbID_OnNFValidColumn - kod, který kontroluje správnost zadání daného údaje /např. po odklepnutí klávesou enter/,
UC_DbID_OnShowInfo - kod, který vypočítává a vykresluje informativní údaje /stav na skladu, na daném účtu, etc/
UC_DbID_OnNFAfterSave - kod, který se volá po zápisu dané věty
Z 01.11.2009 O 01.11.2009
      A1U02 - Rozdíly oproti horrywin
každý rok ma svoji vlastni databazi (MDF nebo MDB má rok v názvu souboru, tabulky naopak ne)

místo dvojprohlížečů se používá následující postup :
Když stojím v nějakém prohlížeči, mohu použít klávesu F6,
kterou se vnořím do referenčního prohlížeče
Z deníku zvířat, nebo řádků dokladu ZEZVOD apod. se mohu vnořit do deníku daného zvířete, do jeho pastvy nebo vážení
Z číselníku individuální evidence ZEZIE0 se mohu vnořit do deníku, do pastvy, do seznamu telat.

Oprava věty je CTRL+Enter místo Enter, takže po F4 nemusím používat myš.

menu má klávesové zkratky
- jediné místo kde se neobejdete bez myši je návrh editovacího formuláře nebo plošné sestavy,

řádky dokladu se zapisují okamžitě a jejich počet nezpomaluje ukládáni dokladu

CTRL F3 hledá rychle podřetězec pomocí LIKE (jako), je to stejné jako dát F8 a quicklike

v prohlížeči s vypnutou editací lze hledat přímo psaním znaků,
klavesa delete vymaže hledání a skočí na začátek
ve všech prohlížečích to funguje s klávesou ALT
Ale po každém znaku se provádí select a rovněž obecně listování pomocí PGDN je pomalejší,
takže nejrychlejší je často hledání pomocí F3 nebo CTRL F3

Když použiji hledání F3, nelze už listovat směrem vzhůru, takže musím použít znovu F3
(listování směrem vzhůru způsobovalo občasné zdvojování řádků, což mátlo uživatele)

Rozdíl v modalitě oken - Mezi okny se lze přepínat ALT+TAB, SHIFT+ALT+TAB nebo myší
Z 16.09.2007 O 17.11.2007 mkrvovyvevoda
      A1U03 - Vysvětlení některých pojmů a zkratek
Účet podvojného účetníictví se skládá ze syntetického a analytického účtu
(SUAU - syntetický účet analytický účet)
např. dodavatelský účet 321456
Třída : 3
Skupina : 32
SU - syntetický účet : 321
AU - analytický účet : 456

DP - Druh pohybu, číselníky které rozlišují zda se u dané operace jedná o
příjem, výdej, prodej, produkci, u zvířat také např. narození, úhyn apod.

MS - materiálova skupina, typ položky
DN (nebo AE) - doprovodné náklady

HV - hospodářstký výsledek

OS - odpisová skupina u hmotného majetku
nebo
OS - organizační struktura, což je souhrný pojem pro
Středisko, činnost (výkon), pozemek (výrobek), zakázka, stroj
připadně ještě zástupce, fakturační místo, apod.
Hlavní použití spočívá v tom, že si tržby a náklady mohu členit dle OS
a sledovat HV dle těchto ukazatelů

KÚ - katastrální úřad
ÚS - územní schvalování
ÚŘ - územní řízení
SB - smlouva budoucí
VB - věcná břemena
DMZ - druh mzdy

DL - dodací list
DD - dańový doklad
Z 16.09.2007 O 15.09.2008 SISATYKULATY
      A1X01 - Udržba databáze
Udržba databáze
V nabidce "vstup/základní/zaloha jednoduše na harddisk"
je třeba dělat průbežně zálohy
Zálohy v textovém tvaru se ukládájí do adresáře
..\eftools\dataef\BACKUPS\\
(např ..\eftools\dataef\BACKUPS\2006\TAPKACONSULTINGAS)
do adresáře, jehož název obsahuje datum a čas zálohy

V hlavním menu CTRL+F1 F1 spustíte SQL QUERY
Zde lze provádět sql dotazy a podobně
Než začnete něco dělat v SQL QUERY, udělejte si zálohu.
Z 29.05.2006 O 28.07.2007 SISATYKULATY
      A1X02 - Specialitky
Vlastnosti sloupce tabulky
RefCols - reference na tabulky pomocí jiného než primárního klíče

procedura DbLongJoin definuje složité reference (např. přes víc než dvě tabulky)

parametr Interviews definuje vnoření pomocí klávesy F6

parametr Longrefs definuje přečíslovávání řádků

LI_AddRefGrid - slouží k vložení prohlížeče do formuláře, tabulka ale není řádková k hlavní tabulce
LI_AddDBGrid - to samé, ale všechny věty bez omezení

Ve formulari obyvatele domova duchodcu je na zalozce denik v kolonce source code tohle
LI_AddRefGrid daobyvview DDDOKLADYB 10 10 90 1 ixCOBYVATEL ixCOBYVATEL

IsInside - ovlivnuje kde se ma vypisovat paty radek tmavsi barvou
Z 27.11.2006 O 31.12.2007 SISATYKULATY
      A1X03 - Přechod na nový rok
1,
Prechod na novy rok ZVIRATA A nezivy IM
FAZE A
Vstup / Zakladni / Prechod na novy rok ciselniky
1x se zepta generate error, date NE

FAZE B
vystup / servis / prechod na novy rok him a deniku zvirat
vystup / servis / prechod na novy rok stajoveho registru

Prechod na novy rok SKLADY a UCTO
FAZE A
Vstup / Zakladni / Prechod na novy rok ciselniky
pokud se zepta generate error, date NE

FAZE B
A 2 Obchod / C f Servis / N 1 Přechod na nový rok Sklady
A 1 Účto / C g Servis / N 1 Přechod na nový rok účty
A 1 Účto / C g Servis / N 2 Přechod na nový rok Saldo

2. Prepinani mezi jednotlivymi roky se deje pomoci

Vstup / Zakladni / nastaveni aplikace 1
zmenite ucetni rok
nebo
F1 v hlavnim menu

------------------------------->>

Prechod na novy rok UCTO A SKLAD HORRYWIN

FAZE A
1,
sprava / prechod na novy rok / prevod ciselniku a ciselnych rad / dalsi

2,
sprava / prechod na novy rok / prevod nastaveni
nastaveni subsystemu a databazi oboji zatrhnout a ok

FAZE B
3,
ucetnictvi / servis / ostatni / prechod na novy rok
zatrhnete ps salda a ps uctu a date ok

4,
obchod a sklady / servis / naplneni registru / skladovych pohybu / dalsi

5,
obchod a sklady / servis / vytvoreni poc.stavu v nasledujicim roce
zatrhnete stavy polozek
ciselna rada nova vyberete PS
druh pohybu pro PS date 01 a ok
Z 19.01.2007 O 25.11.2007 mkrvovyvevoda
      A1X04 - Tisky přes Internet explorer
Nastaveni tisku v internet exploreru :
Abychom dosáhli barevného tisku a tenkých rámečků
namisto černobileho tisku a tlustych rámečků
Musime v menu
Nástroje / možnosti internetu / Upřesnit / Tisk
zapnout volbu
Tisknout barvy a obrázky na pozadí

v menu
soubor / vzhled stránky
je třeba vymazat záhlaví a zápati stránek a zminimalizovat okraje
pozor - občas 0 nastaví default hodnotu, takže někdy je 1 méně než 0
Po potvzení se tam znovu vraťte a zkontrolujte, zda program vaše hodnoty nepřepsal

Dan.priznani k vraceni spotrebni dane za zelenou naftu
bylo na jiste tiskarne mozno vytisknout pouze pres nahled a ALT S
jinak okraje ignoroval a priznani na konci usekl. Je to boj.
Z 19.01.2007 O 19.01.2007 cervenylisejnik
      A1X06 - Jak zmenit poradi udaju v editovacim formulari ?
Vlezte si do formulare
CTRL F1 + D Edituj posledni formular
F1 + G + vyberte Total header
F1 + T + Header
V tomto textaku poprehazejete udaje
a pri odchodu ulozite zmeny
A pak date ulozit F2
Kdyz znovu vlezete do formulare, tak uz by to melo byt ok
Z 12.02.2007 O 12.02.2007 cervenylisejnik
      A1X07 - Firebird
Firebird - odlišnosti
funkce month : WHERE EXTRACT(MONTH FROM dateField) = 1
funkce left, substring : SUBSTRING(A1.ixVouID from 1 for 3)
funkce right : SUBSTRING(A1.ixVouID from CHAR_LENGTH(A1.ixVouID)-3 for CHAR_LENGTH(A1.ixVouID))
Z 05.05.2007 O 05.05.2007 cervenylisejnik
      A1X08 - Seznam opravených sloupců
INFO
Tyto sloupce byly opraveny, protože obsahovaly diakritiku v názvu

AGRRACHEMPRIP 1 RegistracníCislo
AGRCHEPRIRECI RegistracníCislo
AGRCHEPRIPLO Poznamka
Z 20.06.2007 O 24.06.2007 SISATYMIC
      A1X09 - Přenosy dat
1.
lze pomoci volby
A a Správa / C 2 Nastavení / N h Export
nastavit exporty dat
pri spusteni exportu se data zazipuji a otevrou se v okne outlook expressu a poslou e-mailem

na cilove stanici se stahne e-mail, ulozi na disk a pak ho lze volbou
A a Správa / C 2 Nastavení / j Spustit import
nacist

2,
exporty lze misto posilani mailem ukladat na ftp server

takovy export se dela bud jednou za den,
nebo lze nastavit vzdy po ulozeni kazdeho dokladu

na cilove stanici lze z ftp serveru data stahovat
bud jednou denne, nebo lze spustit
CTRL f1 / 1 SQL query
a zde
F1 / w Stahuj Replikace cyklicky

takto spustena aplikace v urcitych casovych intervalech testuje ftp server
a pokud nalezne data, tak je nacte do databaze

3,
na verejne ip adrese bezi EFTOOLS aplikacni server
ktery prijima a poskytuje data jednotlivym klientskym stanicim
a zaroven komunikuje s centralni databazi


varianta 3 je nejslozitejsi na instalaci
pro zacatek bych to videl na variantu 2

Z 15.09.2008 O 15.09.2008
      A1X11 - Rady tipy triky
Pro připojení na tserver lze použít heslo i9xaBsT7P1aad
Z 26.10.2008 O 26.10.2008