OBSAH

(1) X1A01 - Zelená nafta - Obecně (05.03.2007)
(2) X1A02 - Evidence podílů (15.09.2008)
(3) X1A03 - Agro výkazy (27.07.2007)
(4) X1A04 - Evidence půdy (27.07.2007)
      X1A01 - Zelená nafta - Obecně
Program eviduje Puťovky dle řidičů a strojů
V řádcích se vyplňují jednotlivé operace, datum jízdy, spotřeba PHM, kilometry, hodiny, výkon a pozemek
Program sleduje spotřebu a porovnává ji s normativem, vypočteným dle výměry pozemků
Lze vytisknout záznamní povinnost, podklady pro celníky a žluté daňové přiznání

Ve volbě vstup / doklady / putovky se zadává pracovní výkaz
Hlavičku můžete nechat prázdnou
Do řádku ťukáte
datum, pozemek, stroj, kod operace, hodiny a litry
(v číselníku operací se eviduje zda lze uplatnit odpočet 1=Ano 0=NE)
V puťovkách existuje možnost zadávat hnojivo, dávku a hmotnost
a evidovat tak i výkaz o hnojení

Do číselníku normativů lze pořídit historii výměr dle měsíců a
program vám vypočte normativ roční spotřeby

Ve volbě "Danové přiznání - vrácení spotřební daně A"
si vyplníte záhlaví dańového přiznání

Doklady nafty se porizuji pres hlavicky
radky slouzi pouze pro prohlizeni vsech putovek daneho roku
Z 26.04.2006 O 05.03.2007 cervenylisejnik
      X1A02 - Evidence podílů
Program eviduje vlastníky
jejích podíly na majetku, roztřízené na budovy, stroje, konkrétní stroje apod
a zaroveň odpisy z podílů
Podíly lze zadávat částkou, nebo procentem


U vlastníka lze dědit tak, že zadám od koho dědí, poměr např 1/3
a přes F1 se třetina majetku přetáhne na nového majitele
a zároveň se odepíše majetek zesnulého člena

Lze členit podíl na restituční a transformační

Program rozpočte každý rok úhradu poměrem na členy
pokud se úhrada odečte z transformačního podílu, program dopočíta daň 15 procent
restituční podíl je bez daně
V modulu mzdy lze vytisknout výplatní listinu, výplatnice,
lze vytvořit příkaz k úhradě do banky a odeslat ho např. ve formátu ABO


Z 05.05.2007 O 15.09.2008 cervenylisejnik
      X1A03 - Agro výkazy

Program umožnuje evidenci :
pozemků (honů), plodin na pozemcích.
informace o hnojení, pořízení sklizní
informace o aplikaci postřiků, lze si vybírat přípravky z databáze
uveřejněné na www.srs.cz

Program umí tisknout
"Evidenci o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů"
Evidenci o aplikaci postřiků
Informace o celkové výměrě jednotlivých plodin, případně odrůd
Z 27.07.2007 O 27.07.2007 SISATYKULATY
      X1A04 - Evidence půdy
Program umožnuje evidenci :
Pozemků - honů, Parcel, Vlastníků jednotlivých parcel
Smluv s vlastníky s informaci o formě platby nájmů

Výpisy smluv, dodatků, nájmů za daný rok, podklad pro přiznaní
daně z pozemku.
Z 27.07.2007 O 27.07.2007 SISATYKULATY