OBSAH

(1) X2A01 - Domov d¨chodc¨ (05.03.2007)
      X2A01 - Domov důchodců
Domov důchodců

Program eviduje obyvatele DD, příbuznné, držitele plné moci,
výše důchodů, bezmocnost, exekuce včetně historie,
stav peněz a historie pohybů obyvatel v pokladně a na vkladních knížkách,
cenu ubytování, služeb a stravného, věcná depozita, pozůstalosti.
Program umožňuje evidenci pobytu mimo DD a na základě těchto
vypočítává peněžní vratky.

Nastavení aplikace 3 :
jidla 10 6 22 6 19
sluzby 68
ubytovani 83 70 61
bezmocnosti 480 960 1800
životní minimum 720

Výpočet vratek
V případě pobytu mimo se vraci 80 procent ze služeb
plus částka za denní stravu
za každý celý den mimo zařízení.
Dále je třeba zadat poslední jídlo při odchodu a
první jídlo při příchodu.
Vrací se adequatní částka dle "Nastavení aplikace 3"

Jídlo se Zadává následovně :
0 Při odchodu před snídaní
1 snídaně
2 svačina
3 oběd
4 svačina
5 večeře
6 Při příchodu po večeři

V případě úmrtí se vraci 100 procent
ze služeb stravného i ceny za ubytování.

Bezmocnost se vrací v obou případech 1/30 (jedna třicetina) za každý
celý den mimo zařízení, má-li měsíc 31 dnů, počítá se maximálně pouze s tříceti dny.

Pokud je datum úmrtí do data výplat důchodů,
nemá obyvatel nárok na výplatu vratek.
Datum výplat důchodů je 15-ého den v měsící,
v případě, že 15-ého je sobota, 14-ého,
v případě, že 15-ého je neděle, 16-ého.

V případě úmrtí v nemocnici se zadává
datum úmrtí do číselníku obyvatel, a vratka
se zadá od data nástupu do nemocnice až
do posledního dne měsíce úmrtí,
do kolonky první jídlo se zadá kód 0.

Technické požadavky

Procesor 500 MHz
64 MB RAM
100 MB volného místa na disku

Podporované operační systémy

MS Windows 95 a vyšší
+ databáze MDB nebo MSDE

Linux
+ databáze PostgreSQL
+ balicky tcl/tk, pgtcl
Z 11.06.2006 O 05.03.2007 cervenylisejnik