OBSAH

(1) U1A01 - Nastavení (03.12.2007)
(2) U1A02 - Účtování (03.12.2007)
      U1A01 - Nastavení
Servis / číselníky / měny
zadáme účty pro sledování pohledávků a závazků v cizí měně
Účet CM Pohledávka 753101
Účet CM Závazek 754101

Servis / číselníky / finanční instituce a pokladny
zadáme účty pro sledování stavů bankovních účtů a pokladen v cizí měně
Účet CM 751101 pro banku
Účet CM 752101 pro pokladnu

Servis / číselníky / účty
zadáme účty pro sledování zálohových faktur v podrozvahové evidenci
756100 vystavené zálohové faktury - Účet preúčt.zálohy zadám 324100
755100 přijaté ZF - Účet preúčt.zálohy zadám 314100

V kódech DPH nastavíme účty dph 343xxx
Nejbežnejší kódy
1 - došlá/dodavatelská faktura + výdej z pokladny
základní sazba 343102 nebo 343119
snížená sazba 343101 nebo 343105
2 - vydaná/odběratelská faktura + příjem do pokladny
základní sazba 343202 nebo 343219
snížená sazba 343201 nebo 343205
Z 03.12.2007 O 03.12.2007 mkrvovyvevoda
      U1A02 - Účtování
došlá/dodavatelská faktura
v hlavičce vyplníme účet 321100
v řádku
hlavní účet se později naplní z hlavičky 321100
vedlejší účet zadám např. 131100 501100 apod.
částku MD nevyplníme
částku Dal zadáme částku bez DPH
kod DPH : 1
Daň procent : 9 nebo 19

vydaná/odběratelská faktura
!! vetšinou se nahrává z prodejního systému automaticky
jinak
v hlavičce vyplníme účet 311100
v řádku
hlavní účet se později naplní z hlavičky 311100
vedlejší účet zadám např. 604000 apod.
částku MD zadáme částku bez DPH
částku Dal nevyplníme
kod DPH : 2
Daň procent : 9 nebo 19

bankovni doklad
v hlavičce vyplníme účet 221100
v rádku vyplníme VS (variabilní symbol),
pokud program najde v saldu právě jeden záznam s tímto VS,
tak natáhne automaticky vedlejší účet a částku MD nebo DAL, případně ještě CM (cizí měnu) atd
pokud program najde v saldu více záznamů s tímto VS,
objeví se seznam salda, z kterého si uživatel vybere klávesou Enter, nebo nevybere klávesou ESC
pokud nedojde k natáhnutí ze salda
musíme doplnit částku
MD - příjem na
Dal - výdej z účtu
a vedlejší účet
Z 03.12.2007 O 03.12.2007 mkrvovyvevoda