OBSAH

(1) Z2A01 - Příručka programu zvířata - úvod (17.03.2007)
(2) Z2A02 - STÁJE - nastavení (17.03.2007)
(3) Z2A03 - KATEGORIE - nastavení (17.03.2007)
(4) Z2A04 - ODPISOVÁNÍ - nastavení (17.03.2007)
(5) Z2A05 - KARTY ZVÍŘAT (17.03.2007)
(6) Z2A06 - DOKLADY ZVÍŘAT (17.03.2007)
(7) Z2A07 - SEZNAM ZVÍŘAT (17.03.2007)
(8) Z2A08 - Zaslání hlašení na CMSCH.cz (23.03.2007)
(9) Z2A09 - POŘÍZENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU do počítače (23.03.2007)
(10) Z2A10 - TISK STÁJOVÉHO REGISTRU (23.03.2007)
(11) Z2A11 - AUTOMATICKE PREVODY - NASTAVENI (28.07.2007)
(12) Z2A51 - UZÁVĚRKA (08.11.2008)
(13) Z2A52 - KONTROLA UZÁVĚRKY (28.07.2007)
(14) Z2A53 - CHYBNÍK (10.08.2007)
(15) Z2A61 - PASTVA - PRVOTNÍ POŘÍZENÍ (28.07.2007)
(16) Z2A62 - PASTVA - OPRAVY (28.07.2007)
(17) Z2A63 - PASTVA - VÝPISY (28.07.2007)
(18) Z2N01 - ZELENÁ NAFTA - PŘIPRAVA (28.03.2007)
(19) Z2N02 - ZELENÁ NAFTA - POŘÍZENÍ DOKLADÚ (28.03.2007)
(20) Z2N03 - ZELENÁ NAFTA - VÝPISY (28.03.2007)
(21) Z2X01 - VÝKAZ O HNOJENÍ (29.03.2007)
(22) Z2X02 - Podklady k vykazu ZEM 1-02 (05.01.2008)
      Z2A01 - Příručka programu zvířata - úvod
Než začnete pořizovat je třeba nastavit program.
Z 17.03.2007 O 17.03.2007 cervenylisejnik
      Z2A02 - STÁJE - nastavení
ve volbě
A 1 Vstup / C 3 Číselníky / N 9 Stáje
se nastavují stáje
Zde stačí nastavit ID, název a středisko
Pokud máte více registračních čísel u ČMSCH
musíte si pro každé registrační číslo zadat nejméně jednu stáj

ve volbě
A 1 Vstup / C 5 Stájový registr skotu / N 1 Registrační čísla
Zde pro každou stáj nastavíte Registrační číslo
Registrační číslo má deset znaků
Do ID dejte číslo stáje
Druh zvířete - např. 1 je skot
Ještě zadejte např. středisko 1 a stáj 1
Z 17.03.2007 O 17.03.2007 cervenylisejnik
      Z2A03 - KATEGORIE - nastavení
ve volbě
A 1 Vstup / C 2 Doklady / N 8 Obratovka - nastavení
lze nastavit automatické přírůstky dle středisek, stájí a kategorií

buď zadáte "Cena / KD" cenu za krmný den
nebo "Zál.přírůstek" počet kg za krmný den a "Cena / kg " cenu za kilogram

ve volbě
A 1 Vstup / C 3 Číselníky / N 3 Kategorie zvířat
se nastavují kategorie
Pokud je nechcete používat, mužete všude zadávat např. 101999 (skot)
Z 17.03.2007 O 17.03.2007 cervenylisejnik
      Z2A04 - ODPISOVÁNÍ - nastavení
ve volbě
A 1 Vstup / C 3 Číselníky / N a Odpisové skupiny
je nastavení odpisových sazeb
Krávy a býci jsou ve skupině 1
Z 17.03.2007 O 17.03.2007 cervenylisejnik
      Z2A05 - KARTY ZVÍŘAT

ve volbě
A 1 Vstup / C 3 Číselníky / N 1 Individuální evidence
se evidují jednotlivá zvířata jako jsou krávy, ovce, kozy, koně

Ryby, drůbež a podobně se zde nezadávají, ty se eviduji pouze hromadně pomocí dokladů.

Pomocí tlačítka nový zadáme novou jalovici
Vyplníme
ID karty "554744 706"
Datum narození "1/4"
Matka "120210 706"
Otec znacka "CHP"
Otec znacka "110"
Druh zvířete by mělo automaticky naskočit "12", podle kodexu "706"
Odpisov8 skupina "1"
Z 17.03.2007 O 17.03.2007 cervenylisejnik
      Z2A06 - DOKLADY ZVÍŘAT
ve volbě
A 1 Vstup / C 2 Doklady / N 1 Doklady - ruční

Pomocí tlačítka nový zadáme nový doklad
Číslování dokladů je nastaveno od čísla 10001 výš

Vyplníme hlavičku dokladu
ID Druhu pohybu "22"
Stáj odkud "1"
Kategorie odkud "101100"
Účetni datum "1/4"

POZOR - názvosloví
Stáj odkud, Kategorie odkud, Stáj kam, Kategorie kam atd
má význam pokud přesunujeme zvířata mezi stájemi nebo kategoriemi.
U narození, úhynů, prodejů atd mají význam pouze údaje se slovem "odkud"
a údaje se slovem "kam" nevyplňujeme, protože je program stejně ignoruje.

Pomocí tlačítka Řádky nebo kombinací kláves CTRL+PGDN se přepneme na řádky dokladu

Vyplníme řádek dokladu /posunujeme se klávesou enter/
ID Karty "554744" - kodex a druh zvířete naskočí automaticky z karty , datum také, protože se jedná o narození
Váhu zadáme "30" - cena účetní se vypočte 1500

a klávesou enter přejdeme na další řádek

Program zahlásí že datum je jíné než ekonomické, ale to nás prozatím nezajímá

Nyní je možno pořizovat další řádky, ale my uložíme doklad klávesou F2
Z 17.03.2007 O 17.03.2007 cervenylisejnik
      Z2A07 - SEZNAM ZVÍŘAT
ve volbě
A 2 Výstup / C 1 Základní sestavy / N 5 Stavy individuální evidence
nic neměníme, pouze klávesou F2 spustíme výpis

objeví se nám sestava všech zvířat včetně nové jalovice "554744 706"
Z 17.03.2007 O 17.03.2007 cervenylisejnik
      Z2A08 - Zaslání hlašení na CMSCH.cz
ve volbě
A 1 Vstup / C 5 Stájový registr skotu / N 3 Vytvoř nové Hlášení
zadáme
Účetní datum od 1/4
Účetní datum do 30/4
a spustíte klávesou F2

na obrazovce se objeví výpis všech změn za dané období

ve volbě
A 1 Vstup / C 5 Stájový registr skotu / N 4 Prohlížení D:/0nix/eftools/output/ueskot.txt

vídíme data, která se následně posílají na CMSCH.cz
zde je možno udělat i ruční úpravy, což se může hodit,
pokud děláte opravy špatně zaslaného hlášení

TEĎ POZOR V NÁSLEDUJÍCÍM KROKU NEODESÍLEJTE E-MAIL !!!
Ten se posílá jen v případě, že už¨pracujete na reálných datech

ve volbě
A 1 Vstup / C 5 Stájový registr skotu / N 5 Outlook express D:/0nix/eftools/output/ueskot.txt
se zasílá e-mail na adresu ueskot@cmsch.cz
V této fázi už nelze měnit obsah přílohy
a tato volba funguje pouze pokud máte nainstalován outlook express a
také máte v outlook express-u nastaven funkční účet

Pokud e-mail potřebujete poslat jiným systémem, musíte si do něj ručne vložit přílohu,
jejíž cestu vidíte v menu, na mém počítači je to např. D:/0nix/eftools/output/ueskot.txt
Z 23.03.2007 O 23.03.2007 cervenylisejnik
      Z2A09 - POŘÍZENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU do počítače
ve volbě
A 1 Vstup / C 5 Stájový registr skotu / N 9 Stajový registr
je nutno nejprve pořídit veškeré pohyby zvířat až do loňského roku
Aktuální změny v letošním roce se už přiřadí do stájového registru automaticky.

ve volbě
A 1 Vstup / C 1 Základní / N d Nastavení aplikace 4 Zvířata
je nutno vyplnit tři políčka :
Hlavička staj.reg 1
Hlavička staj.reg 2
Hlavička staj.reg 3
Z 23.03.2007 O 23.03.2007 cervenylisejnik
      Z2A10 - TISK STÁJOVÉHO REGISTRU
ve volbě
A 1 Vstup / C 5 Stájový registr skotu / N a Tisk stájového registru v2
vyplníme
Stáj : 1
a spustímé klávseou f2
Objeví se výpis stájového registru, schválený ČMSCH.
Z 23.03.2007 O 23.03.2007 cervenylisejnik
      Z2A11 - AUTOMATICKE PREVODY - NASTAVENI
Pokud chcete aby se jednotlivá zvířata přeřazovala
automaticky z kategorie do kategorie přesně v den kdy dovrší uřčitý věk
1,
ve volbě
A 1 Vstup / C 3 Doklady / N 9 Obratovka - nastavení
nadefinujete kategorie a měsíce automatického převodu
Z 28.07.2007 O 28.07.2007 SISATYKULATY
      Z2A51 - UZÁVĚRKA
UZAVERKA Fáze 1
1,
ve volbě
A 1 Vstup / C 3 Doklady / N 1 Doklady - ruční
budete minimálně jednou měsíčně po pořízení všech úhynů, narození, prodejů a převodu
generovat AP (automatické převody)
To se dělá následovně :
Zadáte nový doklad a klávesou F1 spustíte automatické převody
a pak uložíte F2.

2,
Také se musí minimálně jednou měsíčně spustit převod do krav :
Zadáte nový doklad a klávesou F1 spustíte generuj pohyby jalovice do krav
a pak uložíte F2.

3,
POZOR BEHEM PASTVY se nejprve
synchronizuje pastva s doklady viz kapitola "Z2A62 - PASTVA - OPRAVY"
a pak se spusti každý měsíc tato volba
A 1 Vstup / C 5 Pastva / N f Přesuny - tvorba dokladů
která vygeneruje doklad z oastvy včetně přesunů mezi stájemi
tj. DP (druhy pohybu) 80 81 i 82
Generuje se to ale pouze za období během pastvy

během prvního a posledního měsíce pastvy
(což je například květen a září)
je třeba ještě provést body 1 a 2.

Pokud spustím body 1 a 2 v měsících uprostřed pastvy
(což je například červen až srpen)
neměly by se vygenerovat žádné řádky.

4,
Dbejte na to, že pokud uděláte nějakou změnu se zpětným datem
ať už přímo v dokladech, nebo v pastvě
je nejlépe znovu provést uzávěrky všech měsíců

UZAVERKA Fáze 2°
Během uzávěrky dochází k
Výpočtů váhových a cenových přírůstků, krmných dnů, odpisů a
vytvoření spojovacího souboru do podvojného účetnictvi

ve volbě
A 2 Výstup / C 2 Uzávěrka
spustíme postupně body 1 až 5 :

1 Rekonstrukce cen a převodů
2 Výpočet krmných dnů měsíc od do
3 Rekonstrukce cen a převodů
4 Výpočet odpisů měsíc od do
5 Zauctovani RSA měsíc od do
Z 23.03.2007 O 08.11.2008 SISATYKULATY
      Z2A52 - KONTROLA UZÁVĚRKY
ve volbě
A 2 Výstup / C 1 Základní sestavy / N a Karta
vyplníme
ID Karty od : 554721
a spustímé klávseou f2
Ve výpisu vidíme pohyby na kartě 554721 706
zde vidíme, že automatické přírůstky se zapisují jako DP (druh pohybu) 23 a 24
Cena při narození byla 1550.0 Kč
a ke konci roku stoupla na 9250 Kč

ve volbě
A 2 Výstup / C 1 Základní sestavy / N 2 Obratovka
vyplníme
Typ : 2
Středisko odkud od : 1
Účetní měsíc : 12
a spustímé klávseou f2

V levé části výpisu vidíme obrat za měsíc 12
a v pravé části obrat za měsíc 1 až 12
Z 23.03.2007 O 28.07.2007 SISATYKULATY
      Z2A53 - CHYBNÍK
Takhle se vyjizdi chybnik
A 2 Výstup / C 1 Základní sestavy / N 5 Stavy individuální evidence

zadate chybnik 1

pokud se objeví nějaké chyby, je to většinou chyba v dokladech

půjdete do volby
A 1 Vstup / C 3 Doklady / N 4 Deník zvířat bez přírůstků
tam si najdete chybná zvirata a musíte zjistit v čem je chyba

můžete mít například nesprávné datumy
nebo dvakrát zadán narození, prodej či úhyn a podobně
Z 10.08.2007 O 10.08.2007 SISATYKULATY
      Z2A61 - PASTVA - PRVOTNÍ POŘÍZENÍ
ve volbě
A 1 Vstup / C 4 Pastva / N 1 Pastva - deník stád A
se přiřazují jednotlívá zvířata do stád

dáte tlačitko nový a ocitnete se v dokladu na políčku datum
dáte F1 a Naplnění z dokladů do pastvy
zde vyplníte
Datum od : 4/5 (začátek pastvy)
Stádo : 1
ano : 1
a spustíte klávesou F2

všechna atkivní zvířata se nahrají do řádku dokladu
u druhu zvířete 11 (býci), zadáte stádo 2

ve volbě
A 1 Vstup / C 4 Pastva / N 3 Pastva - deník pastev
vyplníte které stádo se páslo na kterém pozemku a od kdy do kdy

ve volbě
A 1 Vstup / C 1 Základní / N d Nastavení aplikace 4 Zvířata
vyplníte intenzitu pastvy od do
např: od 0,50 do 1,25
Z 28.03.2007 O 28.07.2007 SISATYKULATY
      Z2A62 - PASTVA - OPRAVY
ve volbě
A 1 Vstup / C 4 Pastva / N 1 Pastva - deník stád A
se přiřazují jednotlívá zvířata do stád

dáte tlačitko nový a ocitnete se v dokladu na políčku datum
dáte F1 a Doplnění do pastvy
zde vyplníte
Datum od : 31/6 (aktuální datum)
Stádo : 1
ano : 1
a spustíte klávesou F2

program doplní nově narozená telata a
u úhynů a prodejů přesune daná zvírata do stáda -1
Z 28.03.2007 O 28.07.2007 SISATYKULATY
      Z2A63 - PASTVA - VÝPISY
ve volbě
A 1 Vstup / C 4 Pastva / N 7 Pastevní deník
zadáme účetní měsíc 5
a vypíše se pastevní deník

Stádo 0 eviduje zvířata, která jsou v daný okamžik mimo pastvu

ve volbě
A 1 Vstup / C 4 Pastva / N d Pastva - intenzita
zadáme účetní měsíc 5

vidíme že hodnota VDJ/ha* se pohybuje mezi 0,160 a 0,100
to znamená že je nízká (od 0,50 do 1,25),
protože se pohybujeme pouze na pokusných datech
Z 28.03.2007 O 28.07.2007 SISATYKULATY
      Z2N01 - ZELENÁ NAFTA - PŘIPRAVA
ve volbě
A 1 Vstup / C b Číselníky nafta / N 2 Stroje
si musíte zadat všechny stroje včetně SPZ

ve volbě
A 1 Vstup / C b Číselníky nafta / N 3 Operace
si upravte číselník operací
Důležitá je kolonka Odečet
Pokud lze u dané operace odečíst spotřební daň, zadáte číslo 1
pokud ne tak číslo 0

ve volbě
A 1 Vstup / C b Číselníky nafta / N b Danové přiznání - vrácení spotřební daně A
vyplňte hlavičku a patičku daňového přiznání
Místo Karlos Tiramisu atd. vyplníte své údaje

ve volbě
A 1 Vstup / C b Číselníky nafta / N a Půda - katastrální území
vyplníte katastrální území

ve volbě
A 1 Vstup / C b Číselníky nafta / N 5 Agro Pozemky
Napníte seznam svých pozemků a hlavně vyplníte
KU - katastrální území a Normativ
Z 28.03.2007 O 28.03.2007 eee
      Z2N02 - ZELENÁ NAFTA - POŘÍZENÍ DOKLADÚ
ve volbě
A 1 Vstup / C c Doklady zelená nafta / N 1 Puťovky
dáme nový doklad

dole v řádcích pořizujeme
účetní datum : 1/6
ID Operace : 111
Pozemek : 1133
ID stroje : 00011
Litry : 20
Hodiny : 5

můžeme přidat i další řádky
a pak uložíme doklad klávesou F2
Z 28.03.2007 O 28.03.2007 eee
      Z2N03 - ZELENÁ NAFTA - VÝPISY
ve volbě
A 2 Výstup / C 9 Sestavy zelená nafta Kon1 / N 5 Záznamní povinnost
dáme datum 1/6 až 30/6
a klávesu F2
objeví se výpis záznamní povinnosti

ve volbě
A 2 Výstup / C 9 Sestavy zelená nafta Kon1 / N a Daňové přiznání nové V3
si vypíšeme daňové přiznání za pátý, či šestý měsíc
Z 28.03.2007 O 28.03.2007 eee
      Z2X01 - VÝKAZ O HNOJENÍ
ve volbě
A 1 Vstup / C c Doklady zelená nafta / N 1 Puťovky
dáme nový doklad

přepneme se na záložku hnojení - možno použít klávesu CTRL+PGDN

dole v řádcích pořizujeme
účetní datum : 4/4
Pozemek : 2114
ID plodiny : 003
ID hnojiva : 01
Dávka : 10

můžeme přidat i další řádky
a pak uložíme doklad klávesou F2

ve volbě
A 2 Výstup / C 9 Sestavy zelená nafta Kon1 / N c Výkaz hnojení
můžeme s
spustíme klávesou F2

vyjede nám výkaz o hnojení
Z 29.03.2007 O 29.03.2007 eee
      Z2X02 - Podklady k vykazu ZEM 1-02
----------------
ODDIL 282
----------------

01 Narozeno telat v kusech

VYSTUP / Základní sestavy / N 7 Doklady

Kategorie 101000 az 102000
Druh pohybu od 22
Ucetni datum - 1/1 az 31/6 nebo 31/12

dole je soucet kusy

02 Uhyny telat do 3 mesicu

VYSTUP / Základní sestavy / UHYNY

Kategorie 101000 az 102000
Druh pohybu 70 az 70
Ucetni datum - 1/1 az 31/6 nebo 31/12

dole je ZLUTE uhyny do 3 mesicu

03 Pocet krmnych dnu krav

VYSTUP / Základní sestavy / N 7 Doklady

Kategorie odkud od 121150
Druh pohybu 23 az 24
Ucetni datum - 1/1 az 31/6 nebo 31/12

dole je soucet kusy KD

----------------
ODDIL 282
----------------

VYSTUP / Základní sestavy / N j Stavový výkaz - sumář V2

VYKAZ 105
UCETNI MESIC 6 nebo 12

Druh 12-samice 11-samci
Z 05.01.2008 O 05.01.2008 orionucho