OBSAH

(1) O1A01 - Publikační systém WEB 2 (13.10.2006)
(2) O1A02 - Výdej restitucí (13.10.2006)
(3) O1A03 - Kniha jízd (13.10.2006)
(4) O1A04 - DBF váhy (13.10.2006)
(5) O1A05 - Tiskáček (13.10.2006)
(6) O1A06 - Kniha zakázek (13.10.2006)
(7) O1A07 - Servisní opravy (13.10.2006)
(8) O1A08 - Zálohy (13.10.2006)
(9) O1A09 - Evidence elektrických přípojek (15.06.2009)
(10) O1A10 - Sklad trubek (15.09.2008)
(11) O1A11 - Sklad pro restauraci a hotel (15.09.2008)
      O1A01 - Publikační systém WEB 2
Program eviduje dokumenty po jednotlivých odstavcích a stránkách a
generuje z nich html stránky pro web
Uživatel si může vybrat ze seznamu připravených vzorů
jaký vzhled budou jeho dokumenty mít
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A02 - Výdej restitucí
Program eviduje vlastníky a zaměstnance a
při výdeji obilí kontroluje aby nedostali víc než na co mají nárok
Z 17.08.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A03 - Kniha jízd
Program eviduje jízdy soukrommé, firemní, tankování
Vypočte stav v nádrži, průměrnou spotřebu, ujeté kilometry
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A04 - DBF váhy
Software shromaždujě data z elektronických vah
Umožnuje analýzu dat, převod do excelu
a převod do skladového a účetního softwaru
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A05 - Tiskáček
Program umožnuje :
tisk textových souborů z DOS aplikací
skrz windows tiskárnu v grafickém módu (např.USB)

najdete ho v eftools/little/eftiskacek/v2/

na začátku efps1.tcl se zadá sledovaný soubor
spouští se efps1.tcl
a pak je ještě nutno vybrat tiskárnu

kromě TCL je nutno nainstalovat i Euphorii
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A06 - Kniha zakázek
Umožnuje vést evidenci zakázek- kdo si práci objednal, kdo ji provede, datum, cena atd.
Z 02.10.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A07 - Servisní opravy
Program umožnuje evidenci :
databáze servisních oprav s periodou opravy
(denní, měsíční, roční - např 3 měsíce, 14 dnů apod.)

výpisy planů oprav za dané období
Z 29.07.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A08 - Zálohy
Uživatel si může spouštět zálohování vybraných adresářů na disku
Zálohy se ukladaji do adresářů dle datumu a času v adresáři eftools/burner/
nebo je lze rovnou poslat mejlem pomoci outlook expressu
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      O1A09 - Evidence elektrických přípojek
Program eviduje proces zavedení přípojky pro ČEZ
Nejprve se zaeviduje přípojka : číslo stavby, obec, majitel
Dále sledujeme zda je přípojka
předána zhotoviteli
vrácena od zhotovitele
předána geodetovi
vrácena od geodeta
předána k vyřízení věcných břemen
vrácena z věcných břemen
a nakonec vyfakturována

Evidujeme také vývoj projektu, smlouvy s majiteli parcel
cenovou nabídku, konečnou cenovou specifikaci atd


Značky pro vložení do wordu
EFDATANEMUVE3PADXXX "nemovitosti uvedené" "nemovitostem uvedeným"
EFDATANEMUVE6PADXXX "nemovitosti uvedené" "nemovitostech uvedených"
EFDATAZATPOZ4PADXXX "zatěžovaný pozemek" "zatěžované pozemky"
EFDATADOTNEM2PADXXX "dotčené nemovitosti" "dotčených nemovitostí"
EFDATANEM4PADXXX "nemovitost" "nemovitosti"
EFDATAPOZ3PADXXX "pozemku" "pozemkům"
EFDATAZAP3PADXXX "zapsaném" "zapsaných"
EFDATAPRENEM2PADXXX "předmětné nemovitosti" "předmětných nemovitostí"
EFDATATENPOZ1PADXXX "Tento pozemek" "Tyto pozemky"
EFDATATENPOZJE1PADXXX "Tento pozemek je" "Tyto pozemky jsou"
EFDATAPREDNEM2PADXXX "předmětné nemovitosti" "předmětných nemovitostí"

Z 15.09.2008 O 15.06.2009
      O1A10 - Sklad trubek
Program umožnuje evidenci :
- stavů trubek (celých i nařezaných) v domácím skladě
i stav rakouského dodavatele, který se aktualizuje
průběžne každý týden
- příjmů celých trubek

Výdej trubek
uživatel zadá vnitřní a vnější průměr a délku těsnění,
zmáčkne F1 / X
a objeví se mu seznam trubek setřízený dle ztráty materiálu
s informaci o ceně (dle tabulky množstevních slev),
typu materiálu a stav na skladech
uživatel si odklikne požadované trubky
a uloží a případně vytiskne doklad

Dále je možno načítat ceníky a stavy z dat z excelu,
případně jiného formátu.
Z 15.09.2008 O 15.09.2008
      O1A11 - Sklad pro restauraci a hotel
Program umožnuje evidenci :
prodejních položek i s receptůrami
jednotlivých stolů
hotelových pokojů
příjmů výdejů + speciální rychlé pořízení pro prodej na kase

Program eviduje objednávky ubytování dle data a pokoje
s možným potvrzením či zrušením objednávek
Z 15.09.2008 O 15.09.2008