OBSAH

(1) Z1A01 - Zvířata - obecně (13.10.2006)
(2) Z1B01 - Doklady ruční (13.10.2006)
(3) Z1B02 - Uzávěrka (13.10.2006)
(4) Z1B03 - Různé (13.10.2006)
(5) Z1B04 - Rekonstrukce cen a prevodu (03.08.2007)
(6) Z1B05 - Různé 2 (19.02.2007)
(7) Z1C01 - Individuální evidence (13.10.2006)
(8) Z1C02 - Druhy pohybu (13.10.2006)
(9) Z1C04 - Kody událostí (13.10.2006)
(10) Z1I01 - Pastva (05.02.2007)
(11) Z1J01 - Stájový registr skotu (Hlášeni na ČMSCH) (05.02.2007)
(12) Z1J02 - Stájový registr (13.10.2006)
(13) Z1O01 - Příklady odpisování (17.10.2006)
(14) Z1O02 - Výpočet přírůstků (19.01.2007)
(15) Z1O03 - Příklady odpisování 2 (16.06.2007)
(16) Z1P01 - Postupy (19.01.2007)
(17) Z1P02 - Statistika (20.07.2007)
(18) Z1P03 - Býci ve výkrmu (11.09.2007)
(19) Z1P04 - Prodej do Německa (28.08.2008)
      Z1A01 - Zvířata - obecně
Program umožnuje evidenci :
stavů zvířat (kg, kusy, kč, krmné dny) dle kategorií,
nebo dle evidenčních čísel

dokladů změn (narození, přírůstky, převody, přeřazení)

automatické výpočty odpisů a krmných dnů

Výpisy obratovky, stavů a deníků zvířat
dle kategorii, stají a středisek.
Výpisy
odpisového plánu
krmných dnů
odpisů HIM

Zaúčtování pomocí textového souboru
Hlášení na ČMSCH
Pastevní deník
Z O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      Z1B01 - Doklady ruční
V hlavičcce lze zadat údaje, které se budou nahrávat do řádků
Ale údaje v hlavičce se už nevypisují v sestavách
Důležité je to, co je zadáno v řádcích

Pokud zadáváte ručně doklady počátečních stavů,
zadejte účetní datum 31/12 předchozího roku, druh pohybu 01

Když zadám ID Zvířete, program doplní aktuální Stáj,.Kategorii, Druh zvířete
Pokud se nejedná o individální evidenci, necháte ID Zvířete prázdné a zadáte až kategorii

Všechny kombinace Kategorie a druhu pohybu jsou v katalogu
Pokud zadáte kombinaci, která ještě v katalogu není , program se ptá zda přidat do katalogu

Když zadáte převod na kategorii , která se odpisuje,
program uloží účetní datum do karty do datumu zařazení, a to ma vliv na výpočet odpisů
Z 08.03.2006 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      Z1B02 - Uzávěrka
Ve volbě výstup / Uzávěrka spustíte
Výpočet krmých dnů
Výpočet odpisů

Můžete použít dvě možnosti Zaúčtování
Zaúčtování HOR nebo Zaúčtování RSA
RSA je odzkoušené (duben 2006)
Činnosti nezadávejte, nahrává se z kategorie,
ale v katalogu lze zadat vyjímky, což použijete u narození
Z 26.04.2006 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      Z1B03 - Různé
Pokud zadám v hlavičce dokladu DP a kategorii
Nahraje se mi z katalogu kategorie kam, pokud se jedna o převod

Pokud přeřazuji na kategorii která se odpisuje
(tzn. má zadánu odpisovou skupinu)
tak se mi do karty zapíše datum zařazení do HIM

Pokud už mám zadáná v individuální evidenci nová telata včetně jejich matek
Lze v hlavičce dokladu na f1 vygenerovat řádky narození
a řádky přeřazení jalovic do krav

Pokud si v obratovce zadám ke stájím a kategoriím, v jakém věku (V měsících)
je chci přeřadit do které kategorie, mohu hlavičce dokladu na f1 vygenerovat
řádky automatického přeřazení
Z 26.04.2006 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      Z1B04 - Rekonstrukce cen a prevodu
Pokud 1.ledna zadam u zvirete XYZ prevod ze staje 1 na staj 2
a 2,ledna zadam prevod z kategorie 101101 na kategorii 101102
a pak smazu zaznam z prvniho ledna
nebo
pokud zadam prodej 2.ledna
a pak 1,ledna zadam prevod (mezi stajemi ci kategoriemi)
pak
v takovych pripadech je nutno spustit
volbu VYSTUP / UZAVERKA / Rekonstrukce cen a prevodu
ktera opravuje ceny, staje a kategorie u prevodu a vydeju
Z 12.02.2007 O 03.08.2007 SISATYKULATY
      Z1B05 - Různé 2
Kategorie odkud a staj odkud by vzdycky mely byt vyplneny

OBECNE v dokladech rucnich roku 2007 by nemel byt ucetni datum 2006
Ucetni datum 2006 je pouze u dokladu pocatecnich stavu

Kdyz budete delat uzaverku, tak se vzdy nejdriv prepnete na prislusny rok ve volbe
vstup / základní / nastaveni aplikace 1
Prepinejte rok pri vytvoreni odpisu, jen pokud pocitate pocatecni stavy
pri prvni instalaci software
Z 19.02.2007 O 19.02.2007 cervenylisejnik
      Z1C01 - Individuální evidence
U skotu se zadává klíč ve tvaru
číslo mezera codex např. (55112 981)
CZ na začátku se přiřazuje automaticky
až u hlášení do ČMSCH

V dokladu pak stačí zadat pouze 55112 a codex se přiřadí automaticky
pouze v případě duplicity je nutno zadat celý klíč
Z 08.03.2006 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      Z1C02 - Druhy pohybu
U druhu pohybu musí být zadán koeficient pohybu A
hodnota 1 znamená příjem
hodnota -1 znamená výdej
U automatických převodu např do 81
zapíše program příjmový řádek s druhem pohybu 81b
Takže v druzích pohybu musí být zadán
dp 81 + koeficient pohybu A -1 + koeficient pohybu B 1
dp 81b + koeficient pohybu A 1 + koeficient pohybu B 0

Do DP 81b je třeba zadat řádek obratovky 08 nebo 07
Z 03.04.2006 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      Z1C04 - Kody událostí
11 přesun býčka ze zahraničí (import)
12 přesun jalovičky ze zahraničí (import)
17 zmetání po 7 měsících březosti
18 mrtvě narozené tele
19 kastrace samce
21 narození býčka
22 narození jalovičky
27 dodatečné ohlášení býčka
28 dodatečné ohlášení plemenice
30 přísun / nákup - převzetí z jiného hospodářství
35-38 2. až 4. přísun / nákup - převzetí z jiného hospodářství ve stejném dni
40 zcizení
41 odsun do zoologické zahrady
50 úhyn (odsun do asanačního podniku)
55 převzetí v asanačním podniku
60 jatky (odsun na jatky)
64 usmrcení zvířete u chovatele z veterinárních důvodů
66 převzetí na jatkách
70 odsun / prodej na jiné hospodářství
75-78 2. až 4. odsun / prodej na jiné hospodářství ve stejném dni
80 přesun zvířete do zahraničí (export)
91 zrušení omylem registrovaného zmetání nebo mrtvě narozeného telete
92 zrušení omylem registrované kastrace samce
93 zrušení omylem ohlášeného přísunu - nákupu (kód události 30)
94 zrušení omylem ohlášeného zcizení (kód události 40)
95 zrušení omylem ohlášeného úhynu/odsunu na jatka (kód události 50, 60)
96 zrušení omylem ohlášeného převzetí v asanačním podniku/na jatkách
(kód události 55, 66)
97 zrušení omylem ohlášeného odsunu (kód události 70)
98 zrušení omylem ohlášeného odsunu do zahraničí (kód události 80)
99 zrušení omylem evidovaného narození nebo přísunu ze zahraničí (kódy 11-28)

V počítačové databázi jsou kromě toho registrovány i následující kódy:
24 záznam založen předáním původu od Svazu chovatelů masného skotu
25 doplnění druhé generace původu, přičemž MM nebyla nikdy registrována
26 záznam založen automatickým převzetím krávy z KU.
Z 31.12.2005 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      Z1I01 - Pastva
Pastva - deník stád
zde zadáme které zvíře patří do kterého stáda od kterého data
V hlaviččce dokladu je možno na F1 naplnit aktivní zvířata dle aktuálního stavu
k danému datu
a take Doplnit pastvu o průběžné změny /narození umrtí prodej/

Pastva - deník pastev
- zde určujeme, které stádo se paslo v kterém termínu na kterém pozemku

Pastva - stáda
zde si naplníte číselník stád
určete si také stádá mimo pastvu pro každé registrační ID hospodářství zvlášť

Výpis obsahují
Pastevní deník , intenzitu pastvy atd

Ve volbě pozemky si zadejte který pozemek spadá do kterého hospodářství
Ve volbě pozemky / pozemky 2 se zadává výměra jednotlivých parcel

Volba přesuny - tvorba dokladů
generuje převody mezi stájemi DP 80 pokud se stádo přesouvá mezi hospodářstvímí
a zároveň DP 81 dle obratovky a DP 82 dle data otelení

Aby se zmeny z dokladu presouvaly do pastvy
Je treba udelat naplneni z dokladu do pastvy
a pak prubezne delat doplneni do pastvy
v dokladech "1 Pastva - denik stad A"
Z 08.03.2006 O 05.02.2007 cervenylisejnik
      Z1J01 - Stájový registr skotu (Hlášeni na ČMSCH)
Stájový registr - hlášení e-mailem
----------------------------------
A 1 Vstup / C 5 Stájový registr skotu / 1 Registrační čísla
zde jsou k stájím přidělena jejich registrační ID

A 1 Vstup / C 5 Stájový registr skotu / 2 Registr - držitelé
- číselník držitelů - používá se v zadávání dokladů

A 1 Vstup / C 5 Stájový registr skotu / 3 Vytvoř nové Hlášení
Stiskněte ok
program přečte změny v dokladech za dané období
a připraví textový soubor pro odeslání

A 1 Vstup / C 5 Stájový registr skotu / 4 Prohlížení ...
zde si lze prohlédnout připravený soubor v notepadu

A 1 Vstup / C 5 Stájový registr skotu / 4 Outlook Express ...
zde lze soubor odeslat

Pokud nepoužíváte outlook express
soubor najdete na disku : eftools\output\ueskot.txt

Hlášení Registr - A
- zde je možno vytvořená hlášení prohlížet, a případně upravovat
CTRL+ A - otevře hlášení v outlook expressu připravené k odeslání
POZOR - neodesílejte, pokud nevíte co činíte !

Hlášení Registr - B
- zde je možno prohlížet deník všech hlášení

Storno zaslaného hlášení lze udělat dvěmi způsoby

1
Dáte vytvořit nové hlášení , omezite datem a DP (druhem pohybu)
Pak date prohllížení, změnite druh pohybu, ktery je před CZ
třeba 50 na 59
Pak date outlook express a pošlete to

2,
HLASENI REGISTR A
zadáte nový doklad
do ID karty 2 zadáte zvíře a program pochopí že chcete storno
a nahraje poslední pohyb, s tím že dp automaticky přepne na storno.

Pozor
Chcete li poslat pouze prevod třeba DP 80
musíte dát od 80 do 80b !!
jinak se vám vygeneruje pouze kod 70 ale ne kod 30
U ostatních dp je vetšinou jen jedna věta
a DP 81, 82 se nikam neposílá
Z 08.03.2006 O 05.02.2007 cervenylisejnik
      Z1J02 - Stájový registr
Stájový registr - výpis
-----------------------

A 1 Vstup / C 5 Hlaseni / 8 Stajovy registr
tato tabulka obsahuje počáteční stav stájového registru

A 1 Vstup / C 5 Hlaseni / 8 Tisk stájového registru v2
program vezme počáteční stav + změny v dokladech a
vypíše stájový registr k danému datu
Z 25.06.2006 O 13.10.2006 DUCHODSERVER
      Z1O01 - Příklady odpisování
Příklad odpisování
PC - pořizovací cena
VC - vstupní cena
PC=VC
ZC - zůstatková

PC/VC 13290
Oprávky 5474
ZC 7816

Vyřazení proběhlo 6.1.2006

Program vypočítá účetní odpis za 1 měsíc z 12, sazba 40%
Roční odpis 13290 * 0.4 = 5316
Měsíční odpis 5316 / 12 = 443
Nová zůstatková cena 7816 - 443 = 7373

086 100 / 026 100 13290,-
551 260 / 086 100 443,-
582 262 / 086 100 7373,-

místo 582 lze 551, 541

PC/VC 13290
Oprávky 7204
ZC 6086
Program vypočítá poloviční daňový odpis za celý rok, sazba 40% * 0,5 = 20%
Odpis 13290 * 0.2 = 2658
Nová zůstatková cena 6086 - 2658 = 3428

O daňovém odpisování se defaultně neúčtuje
ale lze to nastavit v zaúčtování
Z 17.10.2006 O 17.10.2006 eee
      Z1O02 - Výpočet přírůstků
Přírůstky se spočítají v kg, zaokrouhlí dolu a vynásobí sazbou za KG
Pokud je denní přírůstek v kg 0,2 a k otelení došlo třeba 3. v měsíci,
nevypočítá se žádný přírůstek.
Z 09.12.2006 O 19.01.2007 cervenylisejnik
      Z1O03 - Příklady odpisování 2
Účetní a daňové odpisy se liší v těchto případech :
1.
Při zařazení se počítá účetní odpis od měsíce zařazení
až do konce roku, kdežto daňový se počítá za dvanáct měsíců
2.
Při vyřazení se počítá účetní odpis od 1 měsíce až do
až do měsíce vyřazení, kdežto daňový se počítá za dvanáct měsíců

Měsíční a roční odpisy se liší v těchto případech :
1,
Když je technické žhodnocení např. v šestém měsící,
roční jsou vypočteny za dvanáct měsíců ze zvýšené ceny
měsíční jsou do pátého z původní ceny a od šestého ze zvýšené
2,
Roční se vypočtou za dvanáct měsíců a zaokrouhlí nahoru, tak jako daňové
Měsíční se vypočtou a v každém měsící se zaokrouhlí aritmeticky
Takovýto rozdíl činí maximálně 6 kč na kartu
Kdyby se totiž zaokrouhlovaly nahoru, byl by rozdíl ještě vetší
Takovýto rozdíl by činíl maximálně 11 kč na kartu
Z 16.06.2007 O 16.06.2007 SISATYMIC
      Z1P01 - Postupy
1.
vazeni se porizuje pres doklady vazeni
pak se provede vypocet krmnych dnu
a pak date vstup / vazeni / vypis rozdilu

2,
Pořízení vážení zvířat

A 1 vstup / C 7 Vážení / 1 Vážení A
Dáte nový doklad
zadáte datum do hlavičky
pak dáte F1 / D naplnění vážení
zde si lze vybrat stáj , případně typ zvířete KJB
Date OK a čekáte
Pak program vybrané zvířata načte do řádků
a vy u nich můžete dodat váhu.

Aby se podle těchto vah přepočetly ceny,
musíte znovu udělat uzávěrku.

3.
saps
vstup / zakladni / nastaveni aplikace 4
zadejte saps-celkova vymera
vystup / stavovy vykaz sumar V2
zadate si den a mesic a melo by to fungovat
Z 17.12.2006 O 19.01.2007 cervenylisejnik
      Z1P02 - Statistika
1,
KD krav za období zjistím ve volbě

A 2 Výstup / C 1 Základní sestavy / N 7 Doklady

zadám
kategorie od 121150
datum od do 1/1 až 31/6

2,
uhyny telat do 3 měsíců ve volbě

A 2 Výstup / C 1 Základní sestavy / N e Úhyny

zadám
datum od do 1/1 až 31/6

dole jsou úhyny celkem i do 3 měsíců
Z 20.07.2007 O 20.07.2007 SISATYKULATY
      Z1P03 - Býci ve výkrmu
1. varianta - býk není v účetnictví

Kdyz předávám býka do grygova
tak použiju druh pohybu 64
a
při návratu druh pohybu 34

2. varianta - býk je v účetnictví

Zadám si speciální stáj, třeba 99
Do ní zadám, že se jedná o cizí stáj

Kdyz předávám býka do grygova
přesunu ho DP 88 na stáj 99
a
při návratu
DP 25 - zadáme přírůstek
DP 85 - převod ze stáje 99 zpět

a
při prodeji
DP 25 - zadáme přírůstek (není nutno)
DP 59 - prodej
Z 03.08.2007 O 11.09.2007 SISATYKULATY
      Z1P04 - Prodej do Německa
V hlavičce dáme druh pohybu 56 /obsahuje kod udalosti 80/
do id drzitele napíšeme 0000000280
Z 28.08.2008 O 28.08.2008