1 Záhlaví výkazů - Tabulka AACDP0 (Poč.sloupců 62)
2 Daňová příznání - Data 2008 - Tabulka AACDP2 (Poč.sloupců 92)
3 Daňová příznání - Data - Tabulka AACDPD (Poč.sloupců 111)
4 Periody splatnosti - Tabulka AACMP0 (Poč.sloupců 22)
5 Výkazy - cizí systémy - Tabulka AAECS0 (Poč.sloupců 18)
6 Výkazy - cizí systémy 2 HoWi - Tabulka AAECS2 (Poč.sloupců 21)
7 Skupiny dat - Tabulka AAEDG0 (Poč.sloupců 19)
8 Splátkový kalendář - Tabulka AAEIC0 (Poč.sloupců 26)
9 Detaily splátkového kalendáře - Tabulka AAEICD (Poč.sloupců 24)
10 _LX_InvoiceTypes - Tabulka AAEIT0 (Poč.sloupců 15)
11 Souhrnné hlášení - Tabulka AAESH0 (Poč.sloupců 17)
12 Výkazy - Tabulka AAESTM (Poč.sloupců 20)
13 Detaily dokladu - Tabulka AAEVOD (Poč.sloupců 66)
14 Detaily dokladu - _LX_YearlyComparisons - Tabulka AAEVOD_YC (Poč.sloupců 23)
15 Doklady - Tabulka AAEVOH (Poč.sloupců 111)
16 Detaily deníku faktur - Tabulka AAEVOI (Poč.sloupců 32)
17 Stav dokladu - Tabulka AAEVS0 (Poč.sloupců 14)
18 Detaily DPH slovensko - Tabulka AAEVSD (Poč.sloupců 23)
19 Danové přiznání - vrácení spotřební daně A - Tabulka ADPVSA (Poč.sloupců 38)
20 Danové přiznání - vrácení spotřební daně B - Tabulka ADPVSB (Poč.sloupců 24)
21 Nastavení prohlížeče - Tabulka AGESV0 (Poč.sloupců 17)
22 _LX_SetupViewerTables - Tabulka AGESVT (Poč.sloupců 15)
23 Agro Chemické přípravky - Tabulka AGRCHEPRI (Poč.sloupců 14)
24 Agro Chemické přípravky - látky - Tabulka AGRCHEPRILAT (Poč.sloupců 3)
25 Agro Chemické přípravky - plodiny - Tabulka AGRCHEPRIPLO (Poč.sloupců 19)
26 Agro Chemické přípravky - Registrační čísla - Tabulka AGRCHEPRIRECI (Poč.sloupců 16)
27 Agro Hnojiva - Tabulka AGRHNOJIVA (Poč.sloupců 37)
28 AGRO Nitr.směrnice - Tabulka AGRNITSMER (Poč.sloupců 13)
29 Agro Odrůdy - Tabulka AGRODRUDY (Poč.sloupců 15)
30 Agro ochrana rostlin - Doklady A - Tabulka AGRORDOKLADYA (Poč.sloupců 18)
31 Agro ochrana rostlin - Doklady B - Tabulka AGRORDOKLADYB (Poč.sloupců 23)
32 Agro ochrana rostlin - Doklady C - Tabulka AGRORDOKLADYC (Poč.sloupců 20)
33 Agro Plodiny - Tabulka AGRPLODINY (Poč.sloupců 27)
34 Agro Pozemky - Tabulka AGRPOZEMKY (Poč.sloupců 76)
35 Agro Pozemky 2 - Tabulka AGRPOZEMKY2 (Poč.sloupců 17)
36 Agro Pozemky 3 - Tabulka AGRPOZEMKY3 (Poč.sloupců 17)
37 Agro Produkce - Tabulka AGRPRODUKCE (Poč.sloupců 30)
38 Agro Řádky chemických prostředků - Tabulka AGRRACHEMPRIP (Poč.sloupců 26)
39 Agro Pozemky historie - Tabulka AGRRAHIST (Poč.sloupců 22)
40 Agro Řádky hnojení - Tabulka AGRRAHNOJENI (Poč.sloupců 23)
41 Agro Řádky plodin - Tabulka AGRRAPLODIN (Poč.sloupců 18)
42 Agro Sklady - Tabulka AGRSKLADY (Poč.sloupců 14)
43 Agro Střediska - Tabulka AGRSTREDISKA (Poč.sloupců 14)
44 Agro Výrobky - Tabulka AGRVYROBKY (Poč.sloupců 16)
45 Režie nastavení - Tabulka APLOS0 (Poč.sloupců 16)
46 Nastavení režií organizační struktura - Tabulka APLOSO (Poč.sloupců 32)
47 Režie výsledky - Tabulka APLOSR (Poč.sloupců 24)
48 Plán - Tabulka APLPL0 (Poč.sloupců 19)
49 Plán hlavičky - Tabulka APLPLH (Poč.sloupců 14)
50 Nastavení nedokončené výroby - organizační struktura - Tabulka APLUPO (Poč.sloupců 17)
51 Nedokončená výroba - výsledky - Tabulka APLUPR (Poč.sloupců 21)
52 Nastavení nedokončené výroby - Tabulka APLUPS (Poč.sloupců 14)
53 Intervaly salda - Tabulka ASASAI (Poč.sloupců 23)
54 Saldo - Tabulka ASASAL (Poč.sloupců 40)
55 Souhrnné hlášení A - Tabulka ASTSHA (Poč.sloupců 37)
56 Souhrnné hlášení B - Tabulka ASTSHB (Poč.sloupců 19)
57 Účty - Tabulka CACAC0 (Poč.sloupců 27)
58 Účty - Intervaly - Tabulka CACACI (Poč.sloupců 17)
59 Souvztažnosti - Tabulka CACSOU (Poč.sloupců 28)
60 Výkaz - vazby - Tabulka CACSTB (Poč.sloupců 24)
61 _LX_StatementHeaders - Tabulka CACSTH (Poč.sloupců 30)
62 Výkaz - intervaly - Tabulka CACSTI (Poč.sloupců 27)
63 Výkaz - intervaly 2 - Tabulka CACSTI2 (Poč.sloupců 19)
64 Výkaz - názvy - Tabulka CACSTN (Poč.sloupců 29)
65 Kódy DPH - Tabulka CACTR0 (Poč.sloupců 27)
66 Sazby daní - Tabulka CACTRA (Poč.sloupců 16)
67 Karty IM - Tabulka CFACA0 (Poč.sloupců 21)
68 Druhy pohybu IM - Tabulka CFAMT0 (Poč.sloupců 18)
69 Kniha adres - Tabulka CGEAB0 (Poč.sloupců 63)
70 Kniha adres ARES - Tabulka CGEAB0ARES (Poč.sloupců 20)
71 Kniha adres - Tabulka CGEAB0_P2 (Poč.sloupců 63)
72 Kniha adres - Tabulka CGEAB0_P3 (Poč.sloupců 63)
73 Kniha adres - Tabulka CGEAB0_P4 (Poč.sloupců 63)
74 Kniha adres - Tabulka CGEAB0_P5 (Poč.sloupců 63)
75 Kniha adres - Tabulka CGEAB0_P6_PROJEKTANTI_STAVEB (Poč.sloupců 63)
76 Adresy - Bankovní účty - Tabulka CGEABB (Poč.sloupců 16)
77 Adresy - Kontakty - Tabulka CGEABC (Poč.sloupců 20)
78 Adresy - Týdenní objednývky - Tabulka CGEABJ (Poč.sloupců 22)
79 Typy adres - Tabulka CGEABT (Poč.sloupců 13)
80 Počty vět záloh - Tabulka CGEBC0 (Poč.sloupců 15)
81 Země - Tabulka CGECO0 (Poč.sloupců 15)
82 Měny - Tabulka CGECU0 (Poč.sloupců 15)
83 Kurzy cizí měny - Tabulka CGECUE (Poč.sloupců 21)
84 Číselné řady - Tabulka CGEFA0 (Poč.sloupců 29)
85 Finanční instituce a pokladny - Tabulka CGEFI0 (Poč.sloupců 22)
86 Info - Tabulka CGEINF (Poč.sloupců 1)
87 Obsluhy 2 - Tabulka CGEOB2 (Poč.sloupců 14)
88 Obsluhy - Tabulka CGEOBS (Poč.sloupců 16)
89 PSČ - poštovní směrovací čísla - Tabulka CGEPSC (Poč.sloupců 15)
90 Formy úhrady - Tabulka CGEPT0 (Poč.sloupců 13)
91 Kody - Skupiny - Tabulka CGESKU (Poč.sloupců 13)
92 Texty - Tabulka CGETXT (Poč.sloupců 13)
93 Universální seznam - Tabulka CGEUSE (Poč.sloupců 14)
94 Způsoby dopravy - Tabulka CGEZPD (Poč.sloupců 13)
95 Činnosti - Tabulka COSAC0 (Poč.sloupců 13)
96 Střediska - Tabulka COSBO0 (Poč.sloupců 13)
97 Osoby - Tabulka COSOSO (Poč.sloupců 16)
98 Stáje - Tabulka COSST0 (Poč.sloupců 15)
99 Stroje - Tabulka COSVE0 (Poč.sloupců 18)
100 Kniha jízd - Tabulka COSVEB (Poč.sloupců 30)
101 Stroj - Místa - Tabulka COSVEL (Poč.sloupců 14)
102 Doprava = jízdy - Tabulka COSVER (Poč.sloupců 15)
103 Zakázky - Tabulka COSZAK (Poč.sloupců 33)
104 Zástupci - Tabulka COSZAS (Poč.sloupců 15)
105 Aplikace - historie - Tabulka CRAAPH (Poč.sloupců 16)
106 Aplikace - Tabulka CRAAPP (Poč.sloupců 14)
107 Zaměstnanci - Tabulka CSAEM0 (Poč.sloupců 23)
108 Rodinní příslušníci - Tabulka CSAEMF (Poč.sloupců 17)
109 Druhy mezd - Tabulka CSAST0 (Poč.sloupců 15)
110 _LX_ThreeColOrder - Tabulka CST3CO (Poč.sloupců 18)
111 Položky - Tabulka CSTAR0 (Poč.sloupců 78)
112 Komponenty položek - Tabulka CSTARC (Poč.sloupců 16)
113 Položka - Poznámky - Tabulka CSTARM (Poč.sloupců 17)
114 _LX_ArticleSumaries - Tabulka CSTASU (Poč.sloupců 17)
115 Druhy položek - Tabulka CSTAT0 (Poč.sloupců 28)
116 Zaúčtování skladu - Tabulka CSTBOO (Poč.sloupců 33)
117 Skladovací místa - Tabulka CSTCB0 (Poč.sloupců 13)
118 Ceník - pekařství - Tabulka CSTCEP (Poč.sloupců 21)
119 Rozvozové linky - Tabulka CSTDL0 (Poč.sloupců 15)
120 Detaily rozvozových linek - Tabulka CSTDLD (Poč.sloupců 18)
121 Rozvozová linka - denní záznam - Tabulka CSTDLR (Poč.sloupců 19)
122 Drogy - Tabulka CSTDRO (Poč.sloupců 24)
123 Inventura - realita - Tabulka CSTINR (Poč.sloupců 16)
124 Druhy pohybu - Tabulka CSTMT0 (Poč.sloupců 23)
125 Druhy pohybu - hlediska - Tabulka CSTMTH (Poč.sloupců 15)
126 Cenové kategorie - Tabulka CSTPC0 (Poč.sloupců 16)
127 Ceny - Tabulka CSTPR0 (Poč.sloupců 33)
128 Výpočty cen - Tabulka CSTPRC (Poč.sloupců 16)
129 Sklady - Tabulka CSTST0 (Poč.sloupců 16)
130 Položky štítky A - Tabulka CSTSTA (Poč.sloupců 14)
131 Položky štítky B - Tabulka CSTSTB (Poč.sloupců 17)
132 Platnosti - Tabulka CSTVA0 (Poč.sloupců 15)
133 Depozita - věc - Tabulka DDDEPOZITAVEC (Poč.sloupců 21)
134 DD Depoz Kc - Tabulka DDDEPOZKC (Poč.sloupců 21)
135 DD Depoz Ucet - Tabulka DDDEPOZUCET (Poč.sloupců 20)
136 DD doklady - A - Tabulka DDDOKLADYA (Poč.sloupců 21)
137 DD doklady - B - Tabulka DDDOKLADYB (Poč.sloupců 28)
138 Historie - Tabulka DDHISTORIE (Poč.sloupců 31)
139 Jména v kalendáři - Tabulka DDJMENAKAL (Poč.sloupců 14)
140 Kritéria - Tabulka DDKRITERIA (Poč.sloupců 13)
141 Kritéria obyvatel - Tabulka DDKRITERIAOBYVATEL (Poč.sloupců 14)
142 Obyvatelé - Tabulka DDOBYVATEL (Poč.sloupců 75)
143 Platby - Tabulka DDPLATBY (Poč.sloupců 13)
144 DD Pozůstalost - Tabulka DDPOZUSTALOST (Poč.sloupců 18)
145 Přerušení - Tabulka DDPRERUSENI (Poč.sloupců 21)
146 Příbuzní - Tabulka DDPRIBUZNI (Poč.sloupců 23)
147 Spoření - Tabulka DDSPORENI (Poč.sloupců 21)
148 Účely - Tabulka DDUCELY (Poč.sloupců 20)
149 DD Ucet - Tabulka DDUCET (Poč.sloupců 23)
150 DD Ucet Prijem - Tabulka DDUCETPRIJEM (Poč.sloupců 17)
151 DD Ucet vydej - Tabulka DDUCETVYDEJ (Poč.sloupců 22)
152 Vkladní knížky - Tabulka DDVKLADNIKNIZKY (Poč.sloupců 28)
153 DE deník - Tabulka DEDENIK (Poč.sloupců 30)
154 DE druhy - Tabulka DEDRUHY (Poč.sloupců 18)
155 DE Fascikly - Tabulka DEFASCIKLY (Poč.sloupců 20)
156 DE Názvy - Tabulka DENAZVY (Poč.sloupců 14)
157 DE Platby - Tabulka DEPLATBY (Poč.sloupců 14)
158 DE Výkaz - Tabulka DEVYKAZ (Poč.sloupců 14)
159 DE Výkony - Tabulka DEVYKONY (Poč.sloupců 14)
160 EDM doklady A - Tabulka EDMDOKLADYA (Poč.sloupců 15)
161 EDM doklady B - Tabulka EDMDOKLADYB (Poč.sloupců 22)
162 Druhy pohybu - Tabulka EDMDP0 (Poč.sloupců 16)
163 EDM karty - Tabulka EDMKAR (Poč.sloupců 22)
164 EDM zodpovědná osoba - Tabulka EDMOSO (Poč.sloupců 13)
165 EDM skupiny - Tabulka EDMSKU (Poč.sloupců 13)
166 EDM umístění - Tabulka EDMUMI (Poč.sloupců 13)
167 Indexované dokumenty - Tabulka EVIIDXDOC (Poč.sloupců 15)
168 Notářská evidence - Dědictví - Číselník odměn - Tabulka EVINOTCISDEDODM (Poč.sloupců 16)
169 Notářská evidence - Číselník odměn - Tabulka EVINOTCISODM (Poč.sloupců 16)
170 Notářská evidence - Dědictví - Tabulka EVINOTDED (Poč.sloupců 42)
171 Notářská evidence - Dědictví - Dědicové - Tabulka EVINOTDEDDED (Poč.sloupců 21)
172 Notářská evidence - Dědictví - Dědicové - Tabulka EVINOTDEDDEDMIRROR1 (Poč.sloupců 21)
173 Notářská evidence - Dědictví - Došlo / zasláno - Tabulka EVINOTDEDDOSZAS (Poč.sloupců 18)
174 Notářská evidence - Dědictví - Odměny - Tabulka EVINOTDEDODM (Poč.sloupců 26)
175 Notářská evidence - Dědictví - Souvislosti - Tabulka EVINOTDEDSOU (Poč.sloupců 17)
176 Notářská evidence - Dědictví - Výdaje - Tabulka EVINOTDEDVYD (Poč.sloupců 18)
177 Notářská evidence - dokumenty - Tabulka EVINOTDOC (Poč.sloupců 14)
178 Notářská evidence - dokumenty - Tabulka EVINOTDOKUMENT (Poč.sloupců 16)
179 Notářská evidence - druhy - Tabulka EVINOTDRUH (Poč.sloupců 14)
180 Notářská evidence - editory - Tabulka EVINOTEDI (Poč.sloupců 16)
181 Notářská evidence - N/NZ - listiny - Tabulka EVINOTLISTINY (Poč.sloupců 27)
182 Notářská evidence - Dědictví - listiny - Tabulka EVINOTLISTINYDED (Poč.sloupců 27)
183 Notářská evidence - N / NZ - Tabulka EVINOTNNZ (Poč.sloupců 47)
184 EVINOTNNZMEMO - Tabulka EVINOTNNZMEMO (Poč.sloupců 23)
185 Notářská evidence - Odměny - Tabulka EVINOTODM (Poč.sloupců 24)
186 Notářská evidence - raw1 - Tabulka EVINOTRAW1 (Poč.sloupců 24)
187 Notářská evidence - raw10 stat adr - Tabulka EVINOTRAW10 (Poč.sloupců 14)
188 Notářská evidence - raw2 - Tabulka EVINOTRAW2 (Poč.sloupců 20)
189 Notářská evidence - raw3 - Tabulka EVINOTRAW3 (Poč.sloupců 16)
190 Notářská evidence - raw4 listiny - Tabulka EVINOTRAW4 (Poč.sloupců 16)
191 Notářská evidence - raw5 ukony - Tabulka EVINOTRAW5 (Poč.sloupců 16)
192 Notářská evidence - raw6 obsluhy - Tabulka EVINOTRAW6 (Poč.sloupců 15)
193 Notářská evidence - raw7 zaplaceno - Tabulka EVINOTRAW7 (Poč.sloupců 17)
194 Notářská evidence - raw8 vazby - Tabulka EVINOTRAW8 (Poč.sloupců 19)
195 Notářská evidence - raw9 diář - Tabulka EVINOTRAW9 (Poč.sloupců 15)
196 Notářská evidence - Souvislosti - Tabulka EVINOTSOU (Poč.sloupců 18)
197 Notářská evidence - Účastníci - Tabulka EVINOTUCA (Poč.sloupců 17)
198 Notářská evidence - Úkony - Tabulka EVINOTUKONY (Poč.sloupců 14)
199 Notářská evidence - Výdaje - Tabulka EVINOTVYD (Poč.sloupců 18)
200 Notářská evidence - vzory - Tabulka EVINOTVZOR (Poč.sloupců 17)
201 Notářská evidence - vzory - Tabulka EVINOTVZORY (Poč.sloupců 14)
202 Evidence přípojek A - Tabulka EVIPRIA (Poč.sloupců 118)
203 Evidence přípojek B - Tabulka EVIPRIB (Poč.sloupců 30)
204 Evidence přípojek B - Tabulka EVIPRIB_TEMPLATE1 (Poč.sloupců 30)
205 Evidence přípojek B - Tabulka EVIPRIB_TEMPLATE2 (Poč.sloupců 30)
206 Evidence přípojek C smlouvy - Tabulka EVIPRIC (Poč.sloupců 46)
207 Ev přípojek - smlouvy budoucí - Tabulka EVIPRID (Poč.sloupců 26)
208 Ev přípojek - smlouvy budoucí - vlastníci - Tabulka EVIPRIE (Poč.sloupců 37)
209 Ev přípojek - smlouvy budoucí - parcely - Tabulka EVIPRIG (Poč.sloupců 25)
210 Geodeti - Tabulka EVIPRIGEODETI (Poč.sloupců 17)
211 Ev přípojek - smlouvy - Tabulka EVIPRIK (Poč.sloupců 38)
212 Katastrální pracoviště - Tabulka EVIPRIKATPRA (Poč.sloupců 17)
213 Katastry struktura - Tabulka EVIPRIKATSTRUK (Poč.sloupců 24)
214 Ev přípojek - smlouvy - vlastníci - Tabulka EVIPRIL (Poč.sloupců 36)
215 Ev přípojek - smlouvy - parcely - Tabulka EVIPRIM (Poč.sloupců 24)
216 Obce - Tabulka EVIPRIOBCE (Poč.sloupců 28)
217 Evidence přípojek - stavy - Tabulka EVIPRISTAV (Poč.sloupců 15)
218 Evidence přípojek Typy - Tabulka EVIPRITYPY (Poč.sloupců 14)
219 Evidence přípojek V - vyjádření - Tabulka EVIPRIV (Poč.sloupců 22)
220 Evidence staveb A - Tabulka EVISTAA (Poč.sloupců 112)
221 Evidence staveb B - vlastníci - Tabulka EVISTAB (Poč.sloupců 40)
222 Evidence staveb C - vyjádření - Tabulka EVISTAC (Poč.sloupců 22)
223 Evidence staveb C - vyjádření - Tabulka EVISTAC_TEMPLATE1 (Poč.sloupců 22)
224 Ev staveb - smlouvy budoucí - Tabulka EVISTAD (Poč.sloupců 25)
225 Ev staveb - smlouvy budoucí - vlastníci - Tabulka EVISTAE (Poč.sloupců 36)
226 Evidence staveb Faktury A - Tabulka EVISTAFA (Poč.sloupců 35)
227 Evidence staveb Faktury B - Tabulka EVISTAFB (Poč.sloupců 22)
228 Ev staveb - smlouvy budoucí - parcely - Tabulka EVISTAG (Poč.sloupců 24)
229 Ev staveb - smlouvy - Tabulka EVISTAK (Poč.sloupců 38)
230 Ev staveb - smlouvy - vlastníci - Tabulka EVISTAL (Poč.sloupců 36)
231 Ev staveb - smlouvy - parcely - Tabulka EVISTAM (Poč.sloupců 24)
232 Detaily dokladu IM - Tabulka FFAVOD (Poč.sloupců 36)
233 Ceník služeb - Tabulka HRCSLUZ (Poč.sloupců 20)
234 HRDRUH - Tabulka HRDRUH (Poč.sloupců 20)
235 Hroby - Tabulka HROBY (Poč.sloupců 17)
236 Oddělení - Tabulka HRODDEL (Poč.sloupců 12)
237 HRPLATCI - Tabulka HRPLATCI (Poč.sloupců 77)
238 HRSLUZBY - Tabulka HRSLUZBY (Poč.sloupců 30)
239 Connections - Tabulka IXDBAGECONNECTIONS (Poč.sloupců 24)
240 Přihlašovací journal - Tabulka IXDBAGELOGINJOUR (Poč.sloupců 14)
241 Uživatelé - Tabulka IXDBAGEUSERS (Poč.sloupců 14)
242 KOMPARACE001 - Tabulka KOMPARACE001 (Poč.sloupců 7)
243 Archiv dokumentů - Tabulka LGEADA (Poč.sloupců 20)
244 Knihovny - CFG - Tabulka LGECFG (Poč.sloupců 13)
245 Konstanty - Tabulka LGECON (Poč.sloupců 18)
246 Desktopy A - Tabulka LGEDEA (Poč.sloupců 17)
247 Desktopy B - Tabulka LGEDEB (Poč.sloupců 21)
248 Db Setup - Tabulka LGEDST (Poč.sloupců 13)
249 _LX_Indexes - Tabulka LGEIDX (Poč.sloupců 18)
250 Matrice A - Tabulka LGEMAA (Poč.sloupců 18)
251 Matrice B - Tabulka LGEMAB (Poč.sloupců 22)
252 Matrice U universal - Tabulka LGEMAU (Poč.sloupců 26)
253 Menu - Tabulka LGEME0 (Poč.sloupců 15)
254 _LX_OrganizedBackup A - Tabulka LGEOBA (Poč.sloupců 14)
255 _LX_OrganizedBackup B - Tabulka LGEOBB (Poč.sloupců 16)
256 Instalace - Tabulka LGESET (Poč.sloupců 15)
257 Tabulky - Tabulka LGETA0 (Poč.sloupců 15)
258 Sloupce tabulky - Tabulka LGETF0 (Poč.sloupců 19)
259 Uživatelské tabulky A - Tabulka LGEUTA (Poč.sloupců 21)
260 Uživatelské tabulky B - Tabulka LGEUTB (Poč.sloupců 22)
261 Záměna textu A - Tabulka LGEZTA (Poč.sloupců 16)
262 Záměna textu B - Tabulka LGEZTB (Poč.sloupců 18)
263 _LX_MovieObjs - Tabulka MMOMOB (Poč.sloupců 15)
264 Pacienti - Tabulka MPAPA0 (Poč.sloupců 23)
265 Obrazová dokumentace pacientů - Tabulka MPAPAO (Poč.sloupců 15)
266 Návštěvy pacientů - Tabulka MPAPAV (Poč.sloupců 19)
267 obaly - Tabulka OBALY (Poč.sloupců 10)
268 Detaily pracovního výkazu - Tabulka OEDVOD (Poč.sloupců 21)
269 Pracovní úkoly - Tabulka OEDWT0 (Poč.sloupců 18)
270 Databázový test - Tabulka OGEDT0 (Poč.sloupců 22)
271 Export - Tabulka OGEEXP (Poč.sloupců 23)
272 PDF Report machine - hlavičky - Tabulka OGERM0 (Poč.sloupců 13)
273 PDF Report look - hlavičky - Tabulka OGERP0 (Poč.sloupců 13)
274 PDF Report look - field - Tabulka OGERPF (Poč.sloupců 15)
275 PDF Report look - Tabulka OGERPT (Poč.sloupců 28)
276 Skripty - interní - Tabulka OGESC0 (Poč.sloupců 20)
277 Skriptakce - Tabulka OGESC1 (Poč.sloupců 15)
278 Skripty - externí - Tabulka OGESCE (Poč.sloupců 22)
279 _LX_ScriptGroups - Tabulka OGESCG (Poč.sloupců 14)
280 CDčka - Tabulka OOTCD0 (Poč.sloupců 17)
281 Skladby 2 - Tabulka OOTCD2 (Poč.sloupců 15)
282 Detaily skladeb - Tabulka OOTCDD (Poč.sloupců 19)
283 Skladby - Tabulka OOTCDT (Poč.sloupců 16)
284 _LX_Databases - Tabulka OOTDBS (Poč.sloupců 12)
285 Evidence dobropisů - Tabulka OOTDOB (Poč.sloupců 32)
286 Edi etc - Tabulka OOTEDI (Poč.sloupců 25)
287 Deník směnárny - Tabulka OOTEOD (Poč.sloupců 19)
288 Hotelové pokoje - Tabulka OOTHR0 (Poč.sloupců 17)
289 Hotelové rezervace - Tabulka OOTHRR (Poč.sloupců 18)
290 Kniha Zakázek - Tabulka OOTKNZ (Poč.sloupců 25)
291 _LX_Luhaczovitze - Tabulka OOTLU0 (Poč.sloupců 18)
292 _LX_Servers - Tabulka OOTSER (Poč.sloupců 12)
293 Detaily turnaje - Tabulka OOTTOD (Poč.sloupců 18)
294 Hráči - Tabulka OOTTOP (Poč.sloupců 14)
295 Plánovac úloh - Tabulka OOTTP0 (Poč.sloupců 17)
296 Test údajů - Tabulka OOTXX1 (Poč.sloupců 211)
297 Programátoři - Tabulka OPDDE0 (Poč.sloupců 13)
298 Detaily vývoje projektu - Tabulka OPDPDD (Poč.sloupců 17)
299 Projekty - Tabulka OPDPR0 (Poč.sloupců 13)
300 Internetové stránky - Tabulka ORUIP0 (Poč.sloupců 13)
301 _LX_MaterialCalculations - Tabulka ORUMC0 (Poč.sloupců 20)
302 _LX_SourceCodeComparison - Tabulka ORUSC0 (Poč.sloupců 16)
303 _LX_SourceCodeComparisonDetails - Tabulka ORUSCD (Poč.sloupců 22)
304 _LX_SourceCodeComparisonWords - Tabulka ORUSCW (Poč.sloupců 4)
305 Technická měření - Tabulka ORUTM0 (Poč.sloupců 23)
306 Detaily jednoduchých objednávek - Tabulka OSVVOD (Poč.sloupců 14)
307 Jednoduché objednávky - Tabulka OSVVOH (Poč.sloupců 14)
308 _LX_Pseudo - Tabulka PSEUDO (Poč.sloupců 16)
309 Půda - BPEJ - Tabulka PUDABPEJ (Poč.sloupců 15)
310 Půda - katastrální čísla - Tabulka PUDAKATCIS (Poč.sloupců 24)
311 Půda - katastrální území - Tabulka PUDAKATUZE (Poč.sloupců 28)
312 Půda kultury - Tabulka PUDAKULTUR (Poč.sloupců 18)
313 Půda - majetek - Tabulka PUDAMAJETEK (Poč.sloupců 15)
314 Půda - ochranná pásma - Tabulka PUDAOCHRPAS (Poč.sloupců 14)
315 Půda parcely - Tabulka PUDAPARCEL (Poč.sloupců 38)
316 Půda - smlouvy hlavičky - Tabulka PUDASMLHLAV (Poč.sloupců 21)
317 Půda - smlouvy - Tabulka PUDASMLOUVY (Poč.sloupců 67)
318 Půda - typ členství - Tabulka PUDATYPCLEN (Poč.sloupců 14)
319 Půda - vlastníci - Tabulka PUDAVLAST (Poč.sloupců 76)
320 Půda - vlastníci - parcely - Tabulka PUDAVLASTPARCELY (Poč.sloupců 24)
321 Půda - vlastníci - podíly - Tabulka PUDAVLASTPODILY (Poč.sloupců 23)
322 PV Deník - Tabulka PVDEN (Poč.sloupců 16)
323 PV Firmy - Tabulka PVFIR (Poč.sloupců 13)
324 Restaurace - stoly - Tabulka RRERT0 (Poč.sloupců 14)
325 SB SOUND - Tabulka SBSOUND (Poč.sloupců 13)
326 SB SOUND - thready - Tabulka SBSOUND2 (Poč.sloupců 14)
327 SB SOUND - subthready - Tabulka SBSOUND3 (Poč.sloupců 19)
328 Bankovní spojení cizí - Tabulka SCOBSC (Poč.sloupců 25)
329 Druhy mezd - typy - Tabulka SCODMT (Poč.sloupců 14)
330 Druhy mezd - Tabulka SCODMZ (Poč.sloupců 24)
331 KZAM - Tabulka SCOKZA (Poč.sloupců 14)
332 Pracovníci - matrice - Tabulka SCOMA0 (Poč.sloupců 28)
333 Pracovníci - matrice 2 - Tabulka SCOMA2 (Poč.sloupců 25)
334 Pracovníci - matrice 1 - Tabulka SCOMAT (Poč.sloupců 19)
335 Mzdové listy - A - Tabulka SCOMLA (Poč.sloupců 15)
336 Mzdové listy - B - Tabulka SCOMLB (Poč.sloupců 24)
337 Mzdové listy - C - Tabulka SCOMLC (Poč.sloupců 22)
338 Mzdové listy - T - Tabulka SCOMLT (Poč.sloupců 18)
339 Pracovníci - historie danění - Tabulka SCOPHD (Poč.sloupců 20)
340 Pracovníci - historie srážek - Tabulka SCOPHS (Poč.sloupců 25)
341 Pracovníci - pracovní poměry - Tabulka SCOPPO (Poč.sloupců 31)
342 Pracovníci - předchozí pracovní poměry - Tabulka SCOPPP (Poč.sloupců 24)
343 Pracovníci - Tabulka SCOPRA (Poč.sloupců 37)
344 Rodinní příslušníci - Tabulka SCOPRP (Poč.sloupců 31)
345 Rodinní příslušníci - typy - Tabulka SCORPT (Poč.sloupců 14)
346 Seznam - Pracovní poměry - Tabulka SCOSPP (Poč.sloupců 14)
347 Svátky - Tabulka SCOSVA (Poč.sloupců 16)
348 Typ vlastnitví - Tabulka SCOTYV (Poč.sloupců 16)
349 Seznam oprav 2 - Tabulka SRVLI2 (Poč.sloupců 15)
350 Seznam oprav - Tabulka SRVLIS (Poč.sloupců 20)
351 Mzdy - Nastavení A - Tabulka SSASE1 (Poč.sloupců 30)
352 Mzdy - Nastavení B - Tabulka SSASE2 (Poč.sloupců 20)
353 Mzdy - Nastavení C - Tabulka SSASEC (Poč.sloupců 15)
354 Mzdy - doklady - A - Tabulka SSAVOA (Poč.sloupců 17)
355 Mzdy - doklady - B - Tabulka SSAVOB (Poč.sloupců 33)
356 Deník mezd - Tabulka SSEDET (Poč.sloupců 21)
357 Doklady - linky - Tabulka SSTLIN (Poč.sloupců 17)
358 Detaily skladovacích míst - Tabulka SSTVOC (Poč.sloupců 18)
359 Detaily zásob - Tabulka SSTVOD (Poč.sloupců 71)
360 SSTVOD SSTVODBAKEREDIT - Tabulka SSTVODBAKEREDIT (Poč.sloupců 4)
361 Detaily zásob OPRAVY - Tabulka SSTVODOPR (Poč.sloupců 23)
362 Registr SSTVOD - Tabulka SSTVODR1 (Poč.sloupců 5)
363 Detaily zásob zakazky - Tabulka SSTVOD_ZAKAZKY (Poč.sloupců 27)
364 Data z textu - Tabulka TEMPCGEDFT (Poč.sloupců 60)
365 Mzdy - doklady - B - Tabulka TEMPSSAVOBRECONSTRU (Poč.sloupců 33)
366 Mzdy - doklady - B - Tabulka TEMPSSAVOBRECONSTRUFULL (Poč.sloupců 33)
367 Zelená nafta - přehled - Tabulka TRAZNP (Poč.sloupců 18)
368 Operace - Tabulka TTROPE (Poč.sloupců 16)
369 Puťovky - řádky - Tabulka TTRPU2 (Poč.sloupců 46)
370 Puťovky - Tabulka TTRPUT (Poč.sloupců 25)
371 Zelená nafta - Normativy - Tabulka TTRZNN (Poč.sloupců 40)
372 U001 Poptávky - Tabulka U001POP (Poč.sloupců 28)
373 Dokumentační systém A - dokumenty - Tabulka UEVIDOKSYSA (Poč.sloupců 18)
374 Dokumentační systém B - stavy - Tabulka UEVIDOKSYSB (Poč.sloupců 17)
375 Dokumentační systém C - přehled - Tabulka UEVIDOKSYSC (Poč.sloupců 17)
376 Dokumentační systém - typy dokumentů - Tabulka UEVIDOKSYSTYPY (Poč.sloupců 16)
377 U Info nevráceno přípojky - Tabulka UEVIPRIINFONEVRACENO (Poč.sloupců 18)
378 U Druh vyjádření - Tabulka UEVISTADRUHVYJADRENI (Poč.sloupců 28)
379 U Info nevráceno - Tabulka UEVISTAINFONEVRACENO (Poč.sloupců 18)
380 U Projektanti - Tabulka UEVISTAPROJEKTANTI (Poč.sloupců 18)
381 U saldo adresy - Tabulka USALDOADR (Poč.sloupců 28)
382 U saldo faktury - Tabulka USALDOFAK (Poč.sloupců 30)
383 Veterina - ceník - Tabulka VETCEN (Poč.sloupců 14)
384 Veterina - druhy zvířat - Tabulka VETDZV (Poč.sloupců 13)
385 Veterina - léky - Tabulka VETLEK (Poč.sloupců 27)
386 Veterina - návštěvy - Tabulka VETNAV (Poč.sloupců 26)
387 Veterina - objednávky - Tabulka VETOBJ (Poč.sloupců 18)
388 Veterina - pohlaví zvířat - Tabulka VETPOH (Poč.sloupců 13)
389 Veterina - zvířata - Tabulka VETZVI (Poč.sloupců 34)
390 Výroba osiv - balení - Tabulka VYOBALENI (Poč.sloupců 13)
391 Výroba osiv - Dodací listy A - Tabulka VYODLA (Poč.sloupců 30)
392 Výroba osiv - Dodací listy B - Tabulka VYODLB (Poč.sloupců 23)
393 Výroba osiv - licence - Tabulka VYOLICENCE (Poč.sloupců 17)
394 Výroba osiv - mořídla - Tabulka VYOMORIDLA (Poč.sloupců 14)
395 Výroba osiv - Návěsky - Tabulka VYONAVESKY (Poč.sloupců 20)
396 Výroba osiv - objednávky - Tabulka VYOOBJEDNAVKY (Poč.sloupců 25)
397 Výroba osiv - Partie - Tabulka VYOPARTIE (Poč.sloupců 27)
398 Výroba osiv - Partie - balení - Tabulka VYOPARTIEBALENI (Poč.sloupců 18)
399 Výroba osiv - Porosty - Tabulka VYOPOROSTY (Poč.sloupců 28)
400 Výroba osiv - rekapitulace dle adres - Tabulka VYOREKDLEADR (Poč.sloupců 18)
401 Výroba osiv - rekapitulace dle Partie - Tabulka VYOREKDLEPAR (Poč.sloupců 18)
402 Výroba osiv - výdeje - Tabulka VYOVYDEJE (Poč.sloupců 20)
403 WEB 2 abc - Tabulka WE2ABC (Poč.sloupců 26)
404 WEB 2 stránky abc - Tabulka WE2ABS (Poč.sloupců 16)
405 WEB 2 vzor - Tabulka WE2VZO (Poč.sloupců 14)
406 _LX_WizardDesigns Řádky - Tabulka WIZDEL (Poč.sloupců 20)
407 _LX_WizardDesigns - Tabulka WIZDES (Poč.sloupců 13)
408 _LX_WizardFields - Tabulka WIZFIE (Poč.sloupců 16)
409 _LX_WizardFromList - Tabulka WIZFRL (Poč.sloupců 19)
410 _LX_WizardList - Tabulka WIZLIS (Poč.sloupců 41)
411 Tabulkové akce - Tabulka WIZTAA (Poč.sloupců 25)
412 _LX_WizardTables - Tabulka WIZTAB (Poč.sloupců 13)
413 _LX_TableInit - Tabulka WIZVAI (Poč.sloupců 8)
414 Codexy - Tabulka ZEZCOD (Poč.sloupců 13)
415 Druhy pohybu zvířat - Tabulka ZEZDP0 (Poč.sloupců 27)
416 Registr - držitelé - Tabulka ZEZDRZ (Poč.sloupců 17)
417 Druhy zvířat - Tabulka ZEZDZ0 (Poč.sloupců 14)
418 Hlášení Registr - A - Tabulka ZEZHRA (Poč.sloupců 14)
419 Hlášení Registr - B - Tabulka ZEZHRB (Poč.sloupců 29)
420 Individuální evidence - Tabulka ZEZIE0 (Poč.sloupců 53)
421 Individuální evidence - otelení - Tabulka ZEZIE1 (Poč.sloupců 20)
422 Individuální evidence - přerušení odpisovaní - Tabulka ZEZIEP (Poč.sloupců 15)
423 Kódy ČMSCH - Tabulka ZEZKC0 (Poč.sloupců 14)
424 Deník KD - Tabulka ZEZKDD (Poč.sloupců 19)
425 Zoo - Katalog - Tabulka ZEZKTL (Poč.sloupců 21)
426 Kategorie zvířat - Tabulka ZEZKZ0 (Poč.sloupců 31)
427 Nadkategorie zvířat - Tabulka ZEZNKZ (Poč.sloupců 13)
428 Obratovka - nastavení 2 - Tabulka ZEZOB2 (Poč.sloupců 25)
429 Obratovka - nastavení - Tabulka ZEZOBR (Poč.sloupců 30)
430 Odpisové skupiny - Tabulka ZEZOS0 (Poč.sloupců 29)
431 Působnost býků - A - Tabulka ZEZPBA (Poč.sloupců 23)
432 Působnost býků - B - Tabulka ZEZPBB (Poč.sloupců 18)
433 Pastva - deník stád A - Tabulka ZEZPDA (Poč.sloupců 15)
434 Pastva - deník pastev - Tabulka ZEZPDP (Poč.sloupců 17)
435 Pastva - deník stád B - Tabulka ZEZPDS (Poč.sloupců 23)
436 Pastva- kategorie - Tabulka ZEZPKA (Poč.sloupců 16)
437 Pastva- stáda - Tabulka ZEZPST (Poč.sloupců 13)
438 Registrační čísla - Tabulka ZEZRC0 (Poč.sloupců 17)
439 Řádky obratovky - Tabulka ZEZRO0 (Poč.sloupců 13)
440 RSA Zaúčtování - Tabulka ZEZRS1 (Poč.sloupců 26)
441 RSA Kategorie - Tabulka ZEZRS222XX (Poč.sloupců 18)
442 RSA/PU Zaúčtování - Tabulka ZEZRS3 (Poč.sloupců 20)
443 Sloupce obratovky - Tabulka ZEZSO0 (Poč.sloupců 23)
444 Stajový registr - Tabulka ZEZSR0 (Poč.sloupců 27)
445 Stajový půlregistr - Tabulka ZEZSRP (Poč.sloupců 23)
446 Stáje - Tabulka ZEZST0 (Poč.sloupců 13)
447 Stavové výkazy - Tabulka ZEZSVY (Poč.sloupců 22)
448 Zoo - Účetní deník - Tabulka ZEZUD0 (Poč.sloupců 29)
449 Vážení - A - Tabulka ZEZVAA (Poč.sloupců 16)
450 Vážení - B - Tabulka ZEZVAB (Poč.sloupců 20)
451 Vážení - Rozdíly - Tabulka ZEZVAR (Poč.sloupců 26)
452 Deník zvířat - Tabulka ZEZVOD (Poč.sloupců 60)
453 Doklady zvířat - Tabulka ZEZVOH (Poč.sloupců 34)
454 Zoo - výkaz 1 - Tabulka ZEZVY1 (Poč.sloupců 16)
455 Zoo - výkaz 2 - Tabulka ZEZVY2 (Poč.sloupců 16)
456 Zaúčtování - Tabulka ZEZZA0 (Poč.sloupců 20)
457 Zdravotní záznamy zvířat - A - Tabulka ZEZZZA (Poč.sloupců 15)
458 Zdravotní záznamy zvířat - B - Tabulka ZEZZZB (Poč.sloupců 19)