Software mapa TCLEFTOOLS a stručná charakteristika

Zakázkové Android aplikace - Podvojné účetnictvi - Sklady prodej objednávky - Investiční majetek a Zvířata - Notářské rejstříky - Veterina - Zemědělké evidence - Hřbitovní evidence - Domov důchodců - Evidence přípojek a staveb - Pekařské rozvozové linky - Sklady zdravotníckých pomůcek - Docházkový systém

Sklady prodej objednávky

Skladová evidence, objednávky dodavatelské i odběratelské, statické čtečky
mobilní čtečky TOYOTA DENSO
- možnost tisku dokladu na bluetooth tiskárny
pro prodej v terénu (z auta)
Tisk čárových kodů (HP, Datamax, atd)
Evidence odřezků
Uzávěrky na úzkou tiskárnu
Evidence výroby osiv (partie, šarže)
Snadno nastavitelné reálne zaúčtování
Lze importovat objednávky z TESCA
/XML z protálu TIMS/, z Interspar-u
/textový soubor z e-mailu/ nebo EDI formát
U dokladů nad 10 000 kč lze tisknout
automaticky fakturu místo paragonu

Sklady zdravotníckých pomůcek

Stavy skladu se evidují dle čísla VZP a dle cen
výrobních, skladových (nákupních) a prodejních
Program hlídá aby nebyl překročen
maximální zisk 25 %
umí načíst soubor z VZP (formát CSV)
Lze zde evidovat a tisknout smlouvy
o výpůjčkách zdravotnických pomůcek

Pekařské rozvozové linky

Rozvozové linky lze předpřipravit
zvlášť na jednotlivé dny v týdnu .
Stále objendávky stejně tak.
Ceny konkrétních výrobků nastavíme
pro konkrétní odběratele
nastálo nebo na určité časové období
Lze nastavit např. že Knedlík 550 g
se pro Kaufland balí do velké přepravky
po osmi a pro Tesco do malé po šestí ks
takže se počet obalů sám vypočte

Podvojné účetnictvi

Standardní účetní sestavy, rozvaha
výkaz zisků a ztrát (dle hlavní a vedlejší činnosti)
včetně převodu pro kraj
a městský úřad ve formatu gordic, JASU
saldokonto, příkazy, upomínky
Analýza uhrazených přes roky
Editovatelné saldo
načítání bankovních výpisů
režie, nedokončená výroba, kalkulace
plán, evidence DPH
Evidence dobropisů
Souhrnné hlášení

Investiční majetek a Zvířata

Evidence živého i neživého majetku
Evidence přírůstků, odpisů, vážení
pastevní deník, převod na ČMSCH
převod pastvy do evidence hnojení
a do karet pozemků TTP
PROTOKOL o klasifikaci jatecne
upravených tel jatecných prasat

Notářské rejstříky

Rejstřík N/Nz, Rejstřík dědických řízení,
souvislosti, listiny, vzory, odměny a výdaje
přenos údajů do listin, datum slovy,
6.pád zůstavitele apod.


Zakázkové aplikace pro zařízení se systémem android

Aplikace umožnuje online nebo offline
v terénu (v autě) prohlížet
katalog zboží na mobilu či tabletu
v případě potřeby lze tisknout
objednávku nebo paragon na tiskárnu zebra
Pomocí GPS lze automaticky zjistit u kterého
klienta se zrovna nachazíme
Historii pohybů lze využít pro docházkový
systém
Při příjmu hovoru se číslo volajícího
automaticky přenese do počítače
vyhledá zákazníka v programu
a obsluha může rovnou pořizovat objednávku
Přístroje mající fotoaparát s autofocusem
umí číst čárové kodý ean13 a pod
Toho lze využít při prodeji
pořízení dokladů nebo inventur
Pomoci android telefonu lze
rozesílat zákazníkům hromadně SMS

Docházkový systém

Plánování dovolených, rezervace firemních aut
načtení dat z jiných systému

Zemědělké evidence

Zelená nafta - evidence prováděných operaci a
tisky včetně daňového přiznání
Výkaz o postřicích, Výkaz o hnojení
sledování příjmů a výdejů živin
Evidence majetkových podílů
Evidence vlastníků parcel

Domov důchodců

Evidence stavu pokladny, vkladních knížek,
stavu depozitního účtu, vratky za pobyt mimo zařízení

Hřbitovní evidence

Evidence hrobů, nájemních smluv
dph, výzvy k zaplacení , upomínky

Evidence přípojek a staveb

Cenové nabídky, kalkulace
zhotovitelé, věcná břemena
sledování aktuální fáze procesu
Tisk faktur, smluv a průvodních dopisů

Veterina

Mazlíčci, návštěvy, chorobopisy

Společné pro všechny moduly

aktualizace verzi z internetu
automatické i skriptem
řízené exporty do excelu
Zakázkové úpravy
webové aplikace (PHP, mysql)
automatická komunikace mezi
LAN a WEB aplikacemi
Tisky/sestavy ve formě
HTML PDF, TXT nebo EXCEL
Možnost doprogramovávání
vlastních tabulek a akcí
+ editor formulářů a sestav
+ přidávání sloupců do tabulek
Vstupní formuláře pro dotykové obrazovky
Platby složenkou není nutno vyplňovat
pouze se předá hromadný příkaz na poštu

Aktualizace 26.5.2012