Obrázky, ukázky software-u Domov důchodců SENIOR

Dotyková obrazovka
Formulář
Sestava
Seznam
Nastavení
Doklad
Menu 2
Speciální pořízení 1
Speciální pořízení 2