Funkce v sestavách a prohlížečích


jmeno 1.parametr 2.par. 3.par
ZAROVNAT L nebo P pocet znaku jakym znakem
PRESNAZAMENA stary retezec novy retezec
ZAMENA stary retezec novy retezec
VYREZ od pozice pocet znaku
PROKLADANI retez.pro prolozeni
+ cislo pocet deset.mist
- -"- -"-
* -"- -"-
/ -"- -"-
SCRIPTPARAM cislo parametru
SELPOLE poradi pole
vezme x-te pole ze selectu /pouziti u registru, kde se SQL prikaz meni dle mesice/
JMENOUZIV cislo uzivatele
JMENOUZIVPLNE cislo uzivatele
zjisti jmeno uzivatele
KCSLOVY - pouze koruny
KCHALSLOVY - i halere
ODDELTISIC
KOMACISLO
desetinna mista vypisuje automaticky
ORIGINAL
pro SQL prikazy obsah puvodniho retezce
ALIAS
pro SQL prikazy alias prvniho recordu daneho souboru
TABULKA
pro SQL prikazy
UCTODAVKA
UCTOCISELNARADAOSEDOH - id ciselne rady z rychleho nastaveni
UCTOCISELNARADAUUEDOH - id ciselne rady z rychleho nastaveni
NEZAUCODDO
DOKLADODDO
OMEZCIRA
UCETMESIC
UCETROK
CONNECTSTRING - string urcujici cestu k datum
DNESNIDATUM
ULOZPAMET1 ulozi vysledek do pameti a vynuluje registr
CTIPAMET1 precte udaj z pameti (pameti je 100 - 0..99)
PRIDEJSOUCET pricte vysledek do pameti ale nevynuluje
CTISOUCET precte udaj z pameti a "NE!!!vynuluje" pamet (pameti je 10 - 0..9) -
lze pouzit v jinem poli nez PRIDEJSOUCET
(Fce PRIDEJSOUCET, CTISOUCET pracuji s jinou pameti, nez fce PROMNULUJ,
PROMCTI, PROMPRIDEJ !!!! Kazda pamet ma 10 polozek, ale jsou nezavisle)
PROMNULUJ viz PRIDEJSOUCET a CTISOUCET, ale lze kontrolovat nulovani
PROMCTI -"-
PROMPRIDEJ -"-
POSUNRADEK
pro rychlejsi zauctovani
ASCIIZNAK pro jehlickove tiskarny #F27^ASCIIZNAK#F
SQLSTR spusti select a nacte text z prvniho udaje
prvni vety - Pomale
UCVYKAZ vykaz, radek sloupec
priklad #FUCVYKAZ^1^1^1#F
#FUCVYKAZ^1^2^1#F
#FUCVYKAZ^1^4^2#F

IntervalPoSplat1 az
IntervalPoSplat8 - vraci intervaly z instalace ucta
priklad #FIntervalPoSplat1#F

NARODNIMENA Ziska kod narodni meny z instalace

Funkce je uzevrena mezi dvemi znaky #F, vnorovani neni mozne
jednotlive parametry a nazvy funkci jsou oddeleny znakem ^
prvni je promenna nebo konstanta, nasleduje jmeno funkce a
parametry.

Příklady použití :
a/
#F@»$$Částka celkem«^KCSLOVY^ZAROVNAT^L^40^=^VYREZ^21^20#F

Promenna castka celkem se vypise jako kc slovy zarovnane znakem
= a z tohoto se vyrizne 20 znaku od posice 21

b/
#F@»$$Částka celkem MD«^+^@»$$Částka celkem DAL«^2^+^@»$$DPH«^2#F
secte se MD a DAL, a vysledek se zaokrouhli na 2 desetinna mista.
Pak se pricte DPH a znovu se zaokrouhli na 2 dm.

c/
#F1^+^1^2^ULOZPAMET1^+^2^2^+^2^2^ULOZPAMET2^+^3^2^+^3^2^*^CTIPAMET1^2^*^CTIPAMET2^2#F
(1+1)*(2+2)*(3+3) = 2*4*6 = 48
d/
#Fselect stredisko from UUEDOR200000001 WHERE KLCDKLD='@»$$Klíe dokladu$Klíe bez masky«' AND
TPRADKU=@»$$Typ oádku protivity« AND
PRDRDKA=@»$$Pooadí oádku A«^SQLSTR#F
#F@»$$Typ oádku«^VYREZ^1^0#F
precte stredisko souvztazne z protivety, druha funkce prinuti
program aby zahrnul promennou do selectu ale netiskl ji v sestave
problem - UUEDOR200000001 se zatim musi kazdy rok prepisovat


e/
Vypocet a pricteni
#F@»$$Množství PJ realizované«^*^1^0^PRIDEJSOUCET1#F
f/
Tisk souctu
#F0^+^CTISOUCET1^2#F
g/
#FJMENOUZIV^@»$$První uživatel«#F

h/
tisk haleru
#F@»$$Částka DAL pro rekapitulaci« ^+^0^0^ULOZPAMET1^@»$$Částka DAL pro rekapitulaci«^-^CTIPAMET1^2^*^100^0#F

g/
halere #F@»$$Eástka MD«^+^1000000000^2^VYREZ^12^2#F


Funkce pro scripty
ADDVAR - prida promennou
DIALOG - otevre okno
WINRUN - spusti jine aplikace
GO - spusti SQL prikaz

Příklad dialogu s jedním údajem
ADDVAR^Ucetni mesic^#FUCETMESIC#F
DIALOG

Speciální funkce (nepoužívá se #F)
##CisloStrankyCelkem
##CisloStranky