Hřbitovní evidence - leták


Program Hřbitovní evidence je informační systém pro správu hřbitova.
Umožňuje komplexní evidenci hrobů na městských hřbitovech s jejich plátci i pohřbenými.

Základní funkce

Evidence hrobů (hrobek, urnových míst) včetně rozměrů hrobů,
nutných pro správný výpočet nájmů a služeb spojených s pronájmem.

Vystavování a evidence nájemních smluv s kopletními informacemi o nájemcích,
pohřbech, zesnulých, uhradách hřbitovních poplatků atd.

Hromadné vystavování výzev k zaplacení poplatků dle data vypršení smlouvy.

Převod dat do účetního systému.

Technické požadavky

Procesor 500 MHz
20 MB RAM
100 MB volného místa na disku

Podporované operační systémy

MS Windows 95 a vyšší
+ databáze MDB nebo MSDE

Linux
+ databáze PostgreSQL