Instalační CD Software TCLEFTOOLS


Toto CD obsahuje Software :
Zvířata + Zelená nafta
Hřbitovní evidence
Domov důchodců

Nejjednodušší postup pří instalaci :
Vložte CD do mechaniky,
počkejte až se objeví instalační program.
Stiskněte volbu "Instalovat zvirata"
Pro plnou instalaci je třeba mít na disku asi 250 MB volného místa.
Na procesoru AMD 2.6 GHz trvá instalace přibližně 2 minuty.
Vše se nainstaluje do adresáře c:/efcd
Na systému windows XP a NT se umístí na plochu složka EFTOOLS
se zástupci "zvirata" "HrbitovniEvidence" a "DomovDuchodcu".

Kontakt na autora :
EMANUEL FUNIOK
efhorry@seznam.cz
tcleftools.webzdarma.cz

Telefon 737 238 778