Vystavování zálohových dokladů

 

Zálohy se zaúčtováním DPH 

Lze používat typy cen PC, CM s DPH na Kč s DPH (stejné DPH)

 

1.Vystavení N- zálohy  - je potřeba jej vystavit včetně DPH, ale na tiskopise jej neuvádět.

Druh dokladu N-Záloha, vazba Není

V řádcích DP 98 (99), typ řádku pouze P - položky nebo S-služby, směr pro registry se automaticky nastaví žádný.

Způsoby zaúčtování (dle směrnic účetní jednotky):

- neúčtuje se vůbec

- účtuje se pouze hlavička na podrozvahové účty  např. 772*

- účtuje se hlavička jako 311 a řádky 324*

 

2.Vystavení zálohy – vystavuje se jako podklad pro vyčíslení DPH v okamžiku uhrazení N- zálohy.

Druh dokladu Záloha, vazba N- záloha, PS se zkopíruje z N-zálohy, způsob úhrady se nastaví Zálohou (dny splatnosti=0).

V řádcích DP 98 (99), ), typ řádku pouze P - položky nebo S-služby, směr pro registry se automaticky nastaví žádný, kopíruje se účtování z dokladu N-zálohy.

Způsoby zaúčtování (dle směrnic účetní jednotky):

- účtuje se hlavička 324* a řádky 324* a řádky 343*

 

3.Běžný doklad s odúčtováním zálohy

Druh dokladu Běžný, vazba Záloha s DPH, PS se nekopíruje, způsob úhrady se nekopíruje.

Řádky zboží (služeb) pro výdej ze skladu se zkopírují z dokladu záloha, DP nastaveno dle číselné řady (pak z hlavičky dokladu), směr pro registry se automaticky nastaví pro řádky položek Výdej, údaj účtování se natáhne z číselné řady a pak z položek (604*).typ řádku P,S

Řádky zboží (služeb) pro odúčtování zálohy se zkopírují z dokladu záloha, DP nastaveno jako 99, MN ZJ realizováno se vynásobí (-1), směr pro registry se automaticky nastaví žádný, kopíruje se účtování a PS z dokladu N-zálohy.Typ řádku E.

Zaúčtování:

-         Hlavička - K úhradě na 311*

-         Řádky – (pro DP<>99) řádky zboží ( služeb) jako 602*-604*

-         Řádky - (pro DP<>99) částky DPH u řádků zboží (služeb) jako 343*

-         Řádky - řádky s odúčtováním - (pro DP=99) řádky zboží ( služeb) jako 324*

-         Řádky - řádky s odúčtováním - (pro DP=99) částky DPH jako 343*

U řádků s odúčtováním je třeba uvádět PS zálohové faktury.